Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jas tưr THPT Têz qơưs 2019 muôx ntâu kror yaz

25/03/2019 16:22 G3T+7

Jas tưr THPT Têz qơưs shông 2019 nhangx xangv zuôr uô tsuô 3 hnuz txix hnuz 25-27/6. Iz făngz thir sinh tưs zos, tangs nro xênhr muôx li 5.434 shuv xinhz côngv tưr.

Thir sinh tưr THPT Têz qơưs shông cơưv 2018 ntơưv Hôis đôngx tưr Tsêr THPT Chu Văn An (Gia Nghiar)

Jas tưr zuôr muôx iz cxa kror hlôngr yaz xưs li: tiv lês điêmv tưr chia xair côngs nhênhx cơưv tar THPT zuôr cxangz ndê 70% hlôngr viv 50% xưs li uô ntêx. Điemv xair cơưv tar zuôr zos 70% điêmv fênhx đrăngz chor jăngx tưr haz 30% điêmv fênhx đrăngz tangs nro iz shông lơp 12 ntơưv shuv xinhz haz điêmv ưu tiên, khuênr khich. Chor thir sinh muôx ntơưr côngs nhênhx nghêx zangv coz los sis zangv coz hlo zangv coz haz coz hlo băngx trung câp zuôr lo cống 2 điêmv… Bôs GD-ĐT zuôr trưx tiêp tơư kra tsov cưv tsâmr điêmv jăngx tưr trăc nghiêms haz zos tsuô chor tsêr đais hocx, cao đăngv chuv trix tsâmr tưr. Ntơưv chor qơư tsâmr zuôr lo đhok camera sox seiz 24/24 giờ…

Nguyễn Hiền

251
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.