Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Yangz đuô Hnuz truênx thôngr nganhx Thông tin haz Truênx thông 28/8

25/08/2016 08:20 G8T+7

Hur 2 hnuz 21 haz 22/8, Sơv Thông tin haz Truênx thông tưz tsov cưv Hôis thao, hôis jiênr haz lêr fôngv ndêx muôl yangz đuô Hnuz truênx thôngr nganhx Thông tin haz Truênx thông 28/8, tuôx côngv muôx jê 200 canr bôs, công tsưc, viên tsưc, nênhs los đôngs thuôx 8 cơ cuan, đơn vix.

Tiêt mux lo jaiv oz jas hôis siz tưr văn nghês lo xair công jiênr ntơưv Lêr fôngv ndêx muôl

Đhâu 71 shông muôx tơưv haz phuôv vangv, nganhx Thông tin haz Truênx thông tưz muôx ntâu pangz mangx truô ntơưv phuôv vangv ntơưv têz qơưs. Yaz nuôr, Thuv tươngr Chinhr phuv tưz cuêt đinhs zuôr hnuz 28/8 nax shông zos hnuz truênx thôngr muôx tơưv nganhx. Ntơưv xênhr Đăk Nông chor cơ cuan hoatx đôngs hur fangz thông tin haz truênx thông tưz muôx ntâu pangz mangx zov chênhr truô thanhx cuav phuôv tsangr cinh têr, xar hôis tsongs hur xênhr…

Hồng Thoan

597
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.