Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Yangz đuô 90 shông Hnuz muôx tơưv Đangv Côngs sanv Việt Nam

06/02/2020 09:52 G2T+7

Tangs cis 3/2, Xênhr wiv Đăk Nông tsov cưv Njiz njêx muôl yangz đuô 90 shông Hnuz muôx tơưv Đangv Côngs sanv Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2020).

Khơưs Fax kruôs ntơưv Ban Thươngx vus Xênhr wiv tsuô tsov cưv đangv lo huv “Hur saz muôx jul tiv zix 5 shông zênhx njênhv” 2015-2019

Ntơưv chuôv njiz njêx muôl, đôngx chir Ngô Thanh Danh, Phor BIr thư Thươngx trưx Xênhr wiv, Thơưx Pangz đais biêuv Cuôr hôis xênhr tưz yangz đuô truênx thôngr, qơư chuôz tơưv, chor ntu cêr txov nhev yangx plơưs, tưs hox ntơưv Đangv Côngs sanv Việt Nam cênhz công lux yangx ntơưv Tsuv tinhx Hồ Chí Minh, chor anh hungx, liêts sir, thương bênsh binh, cxuô cxênhx đangv viên, Pêx xinhv tangs têz qơưs hur xưv cxênhx cach mangs ntơưv Đangv....

Đais biêuv tuôx côngv njiz ndêx muôs

Nôngz nhôngl tov hâur ntêx, tiv zix mas shông 2020, têz qơưs haz xênhr muôx ntâu xưv cxênhx tsinhz chei, văn hoar zov chênhr; hur ntơư muôx Đais hôis Đangv bôs xênhr jas tiv XII, Đais hôis Đangv tangs têz qơưs jas tiv XIII, táng nro Đangv, tuz tros, pêx xinhv xênhr Đăk Nông txuôl nzir đăngs jul sir jul uô tar jông hlo cxuô hâux lưv, iz tru cxiv tsang Đăk Nông ziv hnuz ziv phuôv tsangr, bluô hnux jông, nênhs jông, siz hluz.

Phan Tân

272
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.