Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kah gĭt 90 năm Nar ndâk njêng Ðảng Kộng sản Việt Nam

06/02/2020 09:52 G2T+7

Ôi lơ 3/2, N’gor ủy Dak Nong m’ak ndâk tâ rbŭn Tâm mâp măt kah gĭt 90 năm Nar ndâk njêng Ðảng Kộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2020).

Ân Sam bŭt r’nê bơh N’gâng Chăm gai n’gor ủy ma ăp ntŭk kan đảng gĕh nau pah kan “Kloh uĕh nâp phêt lih li tâm 5 năm” 2015 – 2019

Ta nar tâm mâp măt aơ, wa Ngô Thanh Danh, Groi Bí thư Chăm gai N’gor ủy, Kô ruanh Phung kan Quốc hội n’gor lĕ mbơh hưn tay nau way, nau dơi ndâk njêng, ăp ntil nau jêr khă nĕ dŭt ma nau uĕh, hao ndư bơh Ðảng Kộng sản Việt Nam tâm r’nglăp đah n’hâm suan Kô ruanh Hồ Chí Minh, ăp nô jăt hanh, ka han săn săk, ka han rmanh, ăp bu nuyh đảng viên, Bu nuyh bon lan lam bri dak ta nau kan kăch mạng Ðảng…

Bu nuyh kan rbŭn tâm mâp muh măt

Tâm mông bơh kơi aơ, kh’lay ngăn ngên lah ta năm 2020, bri dak n’hanh n’gor gĕh âk nau kan chính trị, nau way dŭt ma kh’lay; tâm nĕ gĕh nau rbŭn têh đảng bộ ăp ntŭk kan gơi ndâk bư nau Rbŭn têh Ðảng bộ n’gor Dak Nong tâ XII, Rbŭn têh Ðảng lam bri dak tâ XIII, lam Ðảng, lam bu nuyh bon lan, lam ka han n’gor Dak Nong nsrôih pah kan tay ân jêh uĕh ăp ntil nau pah kan, rlau nar rlau ndâk njêng Dak Nong hao, ndrŏng uĕh, kon bu nuyh rêh tâm rŏng, dơh dăch.

Phan Tân

271
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.