Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Yangz đuô 60 shông Nuz krêz yangz cêr hanhx lang ntâus tsangv Kâuv têz-Kangz têz ntu đhâu xênhr Đăk Nông

05/11/2020 13:47 G11T+7

Mo 29/10, ntơưv Trung tâm Hôix nghis xênhr, Xênhr wiv, HĐPX, WBPX, Wiv Ban Măts trâns Têz qơưs xênhr Đăk Nông tsov cưv Lê ryangz đuô 60 shông Nuz krêz yangz Cêr hanhx lang ntâus tsangv Kâuv têz-Kangz têz (30/10/1960 – 30/10/2020).

Khơưs nux canr bôx, tuz trok tuôx côngv krêz yangz, por vêv Cêr hanhx lang ntâus tsangv Kâuv têz-Kangz têz

Ntơưv qơu yangz đuô, đaix biêuv tuôx côngv, chor chiênr binh lâul cênhz nênhs cxênhz jê tưz tuôx tsov nrar, krêz cêr, por vêv Cêr hanhx lang hur ntu ntâus tsangv tir Mỹ haz chôngz lênhx đoanx viên, thanh niên, pêx xinhv sâuv thãng tsangv xênhr tưz uô cê siz thangv yangz đuô truênx thôngr 60 shông Nuz krêz yangz Cêr hanhx lang ntâus tsangv Kâuv têz-Kangz têz ntu Kangz têz Têi Nguên môngl txus făngz Đông Nam Bôx.

Tsangz cxênhx nghês thuôx đrul chuv đêx “Huênx thoais iz txux cêr”

Jas nuôr, Tsuv tinhx WBPX xênhr Đăk Nông tưz khơưs Fax kruôs trâu tox thêv Ban Xang xur mông Pangz B90, C200 haz C270 tưz muôx ntâu pangz mangx hur xang xur mông, ntâuz ntơưr lus đruôl, chox tuôx puz ntâu chuôz zênhx lus đruôl muôx grê trâu xênhr Đăk Nông; khơưs nux trâu canr bôx, tuz trok tuôx krêz yangz, por vêv Cêr hanhx lang ntâus tsangv Kâuv têz-Kangz têz haz nênhs cxênhz jê. 

Thanh Bình

613
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.