Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jas cơưv tiv 9, HĐPX xênhr khoar III, ntu 2016-2021

12/12/2019 14:06 G12T+7

Txix hnuz 9 txus 11/12, ntơưv thix xar Gia Nghiar, HĐPX xênhr khoar III, ntu 2016-2021 tưz tsov cưv jas cơưv tiv 9, tuôx côngv muôx 44/51 đais biêuv tsinhv.

Cênhz đrul seiz njuôl chor bor cor zos Thươngx trưx HĐPX xênhr, chor Ban HĐPX xênhr, WBPX xênhr, chor nganhx tsưc năng trinhx lus tinhx hinhx uô hâux lưv, HĐPX xênhr zuôr seiz njuôl, pov đhâu 25 nghis cuêt pangz mangx tsuô phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx ntơưv xênhr hur shông 2020 haz chor shông txuôl nzir.

Ntơưv jas cơưv, HĐPX xênhr zuôr nghiên cưr, phênh, siz thangv mênhx pêv chia muôx mux tiêu, hâux lưv haz tsưr ziv muôx căn cưr, cơ sơv khoa hocx, huv tsuô kror tsinhz tas ntơưv trôngx qơư chia cxiz chênhrphuôv tsangr cinh têr, tsôngv langx truôx đrênhk, txuôl nzir tu luz nênhx vâts tsât tinh thânx ntơưv pêx xinhv; tuôr truôx đrênhk tinhx hinhx an ninh tsinhz chei, tsâts tưs an toanx tsôngv langx; pangz mangx cxiv tsang môi trươngx tax tus, hơpx tac haz phuôv tsangr.

Ntơưv jas siz thangv, chor đais biêuv tox tsongs phênhz tsinhz tas tsuô 2 jưs thov nghis cuêt lus ndê grê angr haz hâux lưv cangr, por vêv jôngr.

Chor đais biêuv has mas, cui đinhs grê angr kôngz lông trơưs jưs thov nghis cuêt tsinhv kêl cxuôv hav txus chêi ntơưv pêx xinhv, tiv zix mas thâuv thêr tsâp txaik pênhr zuôr han schêr. Ndê grê angr đrôngl iz tuôv cxix zuôr phiv liv tsuô jaiv toav tax angr, hu grul đâux tư... Jưs thov nghis cuêt cui đinhs iz cxa chinhr sach por vêv haz phuôv tsangr hangr jôngr truôx đrênhk, ntâu đais biêuv has, nganhx tsưc năng tsuv uô mênhx pêv khair niêms jôngr phan tanr haz jôngr tox tsongs chia muôx chinhr sach huv. Vânr đêx zov chênhr mas tsuv cxangz đôs vur hangr jôngr...

Iz făngz, chor đais biêuv tưz tox tsongs phân tich tuz chor vânr đêx phiv liv, uô tsi tâu tar hur uô trơưs cêr hoaix phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx shông 2019 haz chuôz kra, hâux lưv shông 2020 tưz sưx li muôx ndâux lus uô tar chor jưs thov nghis cuêt...

Đôngx chis Lê Diênr, Wiv viên Trung ương Đangv, Bir thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx HĐPX xênhr kra chei krêz Jas cơưv

Chor đais biêuv biêuv cuêt pov đhâu tsangz cxênhx, nôis jung jas cơưv

Đais biêuv Y Quang B'Krông has cuôs ban hanhx chinhr sach phuôv tsangr haz por vêv jôngr tsuv cênhz đrul kror tsinhz tas

Nguyễn Hiền

1,679
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.