Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn tâ 9, HÐBL n’gor III, năm kan 2016- 2021

12/12/2019 14:06 G12T+7

Ntơm lơ 9 tât lơ 11/12, ta bon têh Gia Nghĩa, HÐBL n’gor gưl III, năm kan 2016 – 2021 lĕ nau rbŭn tâ 9, lah gĕh 44 tâm 51 bu nuyh pah kan ngăn ngên.

Bơh đah nau kan trĕng nau mbơh tă bơh N’gâng kan chăm gai HÐBL n’gor, ăp M’bŭch kan HÐBL n’gor, UBBL n’gor, ăp ntŏk kan mbơh hưn ăp ntil nau pah kan, HÐBL n’gor lĕ trĕng, trŭnh 25 nau n’hêl gơi bư hao nau wăng sa – nau rêh bon lan ta n’gor tâm năm 2020 n’hanh ăp năm pah kan bơh kơi.

Ta tâ rbŭn aơ, HÐBL n’gor mra mĭn, nchră, trĕng uănh nê nê nau mĭn kan, ntil nau kan bri dak jao, nau kan ân tĕng khoa học, tâm di ma nau rêh tâm n’gor gơi bư hao nau wăng sa – nau rêh bon lan nâp phĭt, mât mray tay nau rêh nuih n’hâm n’hanh nau rêh gĕh drăp ndơ ma bu nuyh bon lan; mât mray đăp mpăn chính trị, nau đăp mpăn tâm bon lan; suy kơl ndâk njêng ntŏk rêh mô gĕh tâm lơh tâm su, tâm rom gop n’hanh bư lơ nar lơ hao.

Ta tâ tâm nchră nau kan, ăp bu nuyh kan lĕ nchŭn nchră nê nê 2 ntil nau n’hêl gơi n’hao kh’lay r’noh tăch neh n’hanh nau kan mât mray, chiă bri.

Ăp bu nuyh kan lĕ lah, nau n’hêl khlay r’noh tăch neh bư mir jan ba bư tĕng nau n’hêl hôm me deh yor nĕ bư mô gĕh nau uĕh ma bu nuyh bon lan, tâm nĕ nau kan manh prăk jêr ngăn. Nau kan n’hao kh’lay r’noh tăch neh tâm bon têh bư jêr ma nau kan sŏk neh, ân bu nsu ndâk nau kan… Ðah nau mĭn nchră kan n’hêl nau kan kơl mât chiă n’hanh hao tăm bri, âk bu nuyh kan lĕ lah, m’bŭch kan pah kan ân bu gĭt nê nê bri ntŏk aơ ntŏk ri n’hanh bri du ntŏk gơi gĕh nau mĭn nchră kan ân di. Nau kan kh’lay aơ lah tăm ân âk tơm si bri...

Bơh đah aơ, ăp bu nuyh kan lĕ nchŭn n’hâm nchră ăp ntil nau jêr jŏk, nau mô hŏ dơi pah kan lôch bư tĕng nau nchră hao nau wăng sa – nau rêh bon lan năm 2019 n’hanh mĭn trong leo pah kan, nau kan mhe tâm năm 2020 n’hanh ma tâm nchră nau kan gơi bư jêh nau n’hêl…

Wa Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư N’gor ủy, Kô ruanh HÐBL n’gor mbơh ngơi ntơm ndâk tâ Rbŭn

Ăp bu nuyh kan yơr ti du nuih nchră nau kan, ntil nau kan ân lôch ta tâ rbŭn

Bu nuyh kan Y Quang B’Krông lĕ dăn đă bư trŭnh nau kơl mât mray n’hanh hao tăm bri ân di ma nô nau ndâk kan

Nguyễn Hiền

1,680
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.