Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jas cơưv tiv 8, HĐPX xênhr khoar III, ntu 1016-2021

11/07/2019 14:10 G7T+7

Tangs cis 9/7/2019, ntơưv Hôis trươngx Xênhr wiv, HĐPX xênhr Đăk Nông khoar III, ntu 2016-2021 tưz krêz jas cơưv tiv 8.

Jas cơưv seiz njuôl, ntâus grê tinhx hinhx uô đangs nuv ngân sach têz qơưs, jaiv ngân cêr hoaix pênhr đâux tư phuôv tsangr 6 hli hâur shông, đangs nuv jaiv phap 6 hli kangz shông 2019; seiz njuôl, siz thangv pov đhâu 18 jưs thov nghis cuêt zov chênhr lus chor făngz cinh têr-tsôngv langx, văn hoar; nus, têz lus tsuô thơưx chox WBPX xênhr, thanhx viên WBPX xênhr…

Đôngx chir Lê Diênr Wiv viên Trung ương Đangv, Bir thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx HĐPX xênhr cuôs chor đais biêuv tox tsongs siz thangv chor nôis jung zov chênhr ntơưv jas cơưv

Đôngx chir Lê Diênr Wiv viên Trung ương Đangv, Bir thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx HĐPX xênhr cuôs chor đais biêuv tox tsongs siz thangv chor nôis jung zov chênhr ntơưv jas cơưv

Chor đôngx chir thơưx chox xênhr cxul shangz ntơưv tax Nzang Liêtx sir xênhr. Ảnh: Văn Biên

Công Tính

216
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.