Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jas cơưv tiv 7, Cuôr hôis khoar XIV

23/05/2019 13:48 G5T+7

Tangs cis hnuz 20/5, hur chox kra ntơưv Tsuv tinhx Cuôr hôis Nguênr Thix Kim Ngân, Cuôr hôis khoar XIV krêz Jas cơưv tiv 7.

Tangs nro shênhv jas cơưv chei. Ảnh tư liệu

Ntơưv Jas cơưv nuôr, Cuôr hôis tiv zix tox tsongs phênhv ntâu nôngz nhôngl tsuô hâux lưv cxiv tsang phap luôx; xeiz shuôs, cuêt tinhv chor vânr đêx cinh têr-tsôngv langx, ngân sach têz qơưs, seiz njuôl haz đuô li vânr đêx zov chênhr; seiz njuôl, pov đhâu 7 jưs luôx, 2 nghis cuêt haz muôx ndâux lus tsuô 9 jưs anr đuô li luôx; seiz njuôl bor cor seiz shuôs chuên đêx lus uô trơưs chinhr sach, phap luôx lus cui hoaix, cangr, sir zôngv angr ntơưv đrôngl txix li luôx đêx Đngr shông 2013 muôx kangz hâu txus tangs shông 2018.

Quốc Sỹ

403
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.