Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tâ rbŭn tâl 7, Quốc hội gưl XIV

23/05/2019 13:48 G5T+7

Ôi lơ 20/5, dơi Kô ruănh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ntĭm gai, Quốc hội gưl XIV lĕ ndâk nar kan ta tâ Rbŭn tâl 7.

Rup mpơl ta nar rbŭn aơ. Ảnh tư liệu

Ta tâ rbŭn aơ, Quốc hội nchŭn mông tâm nchră ăp ntil nau kan ndâk njêng pháp luật; trĕng, dơm trŭnh ăp ntil nau wăng sa – nau rêh bon lan, prăk gĕh têm nkrem tâm bri dak, ksiêm n’hanh ăp ntil nau pah kan kh’lay ba bă; trĕng, dăp dơm 7 ntil nau kan luật, 2 ntil nau trŭnh n’hanh dăn mbơh hưn nau kan ma 9 ntil luật ba bă; trĕng uănh nau mbơh hưn ksiêm ta nau pah kan tâm bon lan, pháp luật gơi tâm pă, mât uănh, dŏng neh ntu ta bon têh lah luật Neh ntu năm 2013 dơi dŏng tât lôch năm 2018.

Quốc Sỹ

381
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.