Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Krông Nô nchŭn n’hâm suan bư hao nau wăng sa - nau rêh bon lan

21/08/2020 10:11 G8T+7

Rbŭn têh Bu nuyh kan têh n’qual Krông Nô tâ VIII, năm kan 2020 – 2025 lĕ du nuih hao nau kan tâm n’qual, n’dăn ăp ntil nau kơl bơh tăch gơi bư hao nau wăng sa – nau rêh bon lan ngăch n’hanh nâp phêt.

Gơi pah kan lôch jêh ăp ntil nau mĭn nchră kan aơ, n’qual lĕ nchŭn hao nau kan kông nghiệp, tiểu thủ kông nghiệp; ndâk njêng ăp mpeh bư mir jăn ba kông nghệ mhe; plăch r’gâl ntŭk kan tăch r’văt, gơi gĕh bu ndâk njêng nau kan; mra pah kan tay gơi ndâk nkra ân uĕh ngih wâl gung trong bư hao nau wăng sa – nau rêh bon lan; n’hao nau kan mât mray, dŏng n’hanh mât mray kloh uĕh bri dak neh ntu; ndâk njêng ăp ntŭk ân bu năch tât hăn pâl tâm r’nglăp n’hanh Kông viên neh ntu Dak Nong đah ăp ntil nau kh’lay tâm nau way kăl e…. N’qual Krông Nô nsrôih bư hao bon jê Dak Mam jêh bon têl ntil IV ta năm 2025; nsrôih kan hao prăk rêl gĕh n’sĭt tâm du huê bu nuyh pah kan du năm tât 67 r’keh prăk ta năm 2025.

Rbŭn têh Bu nuyh kan têh Đảnh bộ n’qual Krông Nô tâ VIII nchŭn nau kan tâm nchră gơi bư hao ngăch n’hanh nâp phêt nau wăng sa. Ảnh: Phan Tân

Du ntŏk mpơl nglau Dak Krih, tâm ka lang bon jê Dak Mam

N’qual Krông Nô nsrôih pah kan gơi gĕh 15 jhưng bêch tâm du vạn bu nuyh bon lan, đah r’noh 6,5 nai dak si tâm du vạn bu nuyh

Krông Nô uănh kh’lay nau kan tăm ba di nau ntĭm VietGAP gơi plăch r’gâl nau kan n’hanh bư hao nau kan bư mir jan ba tĕng kông nghệ mhe

Nsrôih kan tât năm 2025 gĕh n’sĭt prăk rêl tâm du huê bu nuyh tât 67 r’keh prăk ta du năm

A Trư-Y Krắk

1,512
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.