Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsi zuôr yaz “viên tsưc iz siv nênhx” txix 1/7/2020

28/11/2019 14:27 G11T+7

Hnuz keix 25/11, đrul 88,2% đais biêuv tuôv zênhv, Las cơưv tiv 8, Cuôr hôis khoar XIV tưz pov đhâu luôx khu hlôngr, cxangz nzir iz cxa grei ntơưv luôx Canr bôs, công tsưc haz luôx Viên tsưc. Iz nôis jung los six zov chênhr hur luôx zos tưz tsês zangv hơpx đôngx tsi muôx nôngz nhôngl tsuô nênhs lo xair zuôr uô viên tsưc txix 1/7/2020.

Đais biêuv nal poz pov đhâu Luôx khu hlôngr, cxangz nzir iz cxa grei ntơưv luôx Canr bôs, công tsưc haz luôx Viên tsưc. Ảnh tư liệu

Luôx cui đinhs, viên tsưc lo xair zuôr uô ntêx hnuz luôx muôx kangz hâu thi hanhx (01/7/2020) mas tsi muôx hlôngr yaz lus chêr đôs hơpx đôngx uô hâux lưv sos li nhis hnuôr. Mênhx pêv, viên tsưc tưz sâu hơpx đôngx tsi xac đinhs nôngz nhôngl mas txuôl nzir uô trơưs hơpx đôngx tsi xac đinhs nôngz nhôngl; Viên tsưc tưz sâu hơpx đôngx uô hâux lưv xac đinhs nôngz nhôngl mas txuôl nzir uô hơpx đôngx uô hâux lưv tưz sâu bê; uô kangz tangs bê mas lo sâu hơpx đôngx uô hâux lưv tsi xac đinhs nôngz nhôngl zos đap ưngr cxix cxuô chor tsinhr tinhv trơưs cui đinhs ntơưv phap luôx. Luôx tưz cui đinhs mênhx pơêv hơpx đôngx uô hâux lưv tsi xac đinhs nôngz nhôngl haz hơpx đôngx xac đinhs nôngz nhôngl.

Txix 1/7/2020, tsi zuôr yaz “viên tsưc iz siv nênhx”. Ảnh: Q.S

Bảo Ngọc

265
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.