Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mô dơi dơn mhe “viên chức lĕ ma năm kan” ntơm lơ 1/7/2020

28/11/2019 14:27 G11T+7

Mhau lơ 25/11, đah 88,2% bu nuyh kan tĕng nau kan, Tâ rbŭn tâl 8, Quốc hội XIV lĕ trŭnh luật r’gâl tay, dơm tay ăp ntil nau kan bơh luật Kán bộ, kông chức n’hanh luật Viên chức. Gĕh âk ntil nau kan dơi bu uănh ta luật aơ lah lĕ chơ lơi nau tâm buăn kan mô kơp năm khay ma bu nuyh dơi bu sŏk bư viên chức ntơm lơ 1/7/2020.

Bu nuyh kan yơr ti tĕng trŭnh luật r’gâl tay, dơm tay ăp ntil nau kan bơh luật  Kán bộ, kông chức n’hanh luật Viên chứ. Ảnh tư liệu

Luật lĕ n’hêl, lah bu nuyh viên chức dơi bu sŏk kan ntơm lơ luật dơi dŏng (01/7/2020) lah mô gĕh r’gâl nau kan tâm buăn pah kan kơt abaơ. Ta nau kan aơ, viên chức lĕ kí sam bŭt buăn kan mô kơp năm khay lah dơi buăn pah kan mô kơp mông khay; Viên chức lĕ kí sam bŭt buăn nau kan kơp mông khay kan lah dơi pah kan tĕng nau buăn kan; jêh lĕ mông khay pah kan tĕng nau buăn lah dơi nchih kí sam bŭt buăn nau kan mô kơp mông khay lah tâm nŭm ăp ntiol nau n’hêl tĕng nau way bơh pháp luật.

Ntơm lơ 1/7/2020, mô dơi dơn dŏng mhe “viên chức lĕ ma năm kan”. Ảnh: Q.S

Bảo Ngọc

264
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.