Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tangr huv six, tsi chia moz phuôv vangv ntâu

12/03/2020 10:29 G3T+7

Ntơư zos mux tiêu tsongs lo chuôz kra trơưs Cêr hoaix xur 107/KH-UBND hnuz 4/3/2020 ntơưv WBPX xênhr lus phangx, tangr moz cis xênhr Đăk Nông shông 2020.

Iz făng kra krêz tsinhz tas lus tinhx hinhx cangz moz, pêx xinhv tsuv pâuz tưs tu chêr, por vêv zus tus khênhx zos vêv xinhz car nhênhs, njuôl chêr sur...

Shông 2019, sâuv thangx tsangv xênhr muôx 24/43 moz cis, đrul 10.034 ca mangl moz; hur ntơư muôx 2 lênhx tuôs zos uônr vanr sơ sinh haz sôt xuât huêt. Tangs nro xênhr tưz njênhl haz xưv lir hu vsix, tangs nro 236 jêl moz cis ntơưv 8 hênhx, đrôngl, tiv zix má moz uô pangx, sôt xuât huêt, moz kruô tâuv, têk tơư ndâux... Shông 2020, xênhr chuôz kra mux tiêu txu 5% tiv lês mangl moz haz tuôs zos chor moz cis so li fênhx đrăngz hnax shông ntu 2015-2020, tangr lo huv six, tsi chia moz phuôv tsangr, pangz por vêv, tu haz cxangz nzir đăngs jul Pêx xinhv haz phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx.

Nganhx y têr bangx cxix cxuô ntâu zangv yuôx chia tsuôl tuô cangz moz. Ảnh: Nguyễn Hiễn

Quốc Sỹ

486
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.