Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’gang ân ngăch, mô ân tâm tưp nau ji ta bon lan

12/03/2020 10:29 G3T+7

Nĕ lah nau nchră kan ndrel dơi bu băn tĕng Nau nchră mrô 107/KH-UBND lơ 4/3/2020 bơh UBBL n’gor gơi n’jrăng, n’gang ji rưp nau ji n’gor Dak Nong năm 2020.

Bơh đah nau kan mbơh hưn mô pôn nô nau ji tưp nau ji, bu nuyh bon lan mât mray, răk rong êng nuih n’hâm săk jăn ân uĕh, ksiêm uănh săk duh hĕ mô.

Năm 2019, tâm lam n’gor gĭt saơ 24/43 nau ji tưp, đah 10.034 gĕh nau ji; tâm nĕ gĕh 2 he bu nuyh khĭt yor uốn ván n’hanh ji kop măch kăp. Lam n’gor lĕ gĭt saơ n’hanh ngăch săm, n’gang 236 ntil nau ji tưp ta 8 n’qual, bon têh, tâm nĕ gĕh nau ji sởi, ji kop măch kăp, thuỷ đậu, jâng nti mbung… Năm 2020, n’gor nchră mĭn kan bư trŭnh 5% r’noh bu nuyh tưp nau ji n’hanh bu nuyh khĭt yor tưp nau ji đah trung bình năm 2015 – 2020, n’gang ân ngăch, mô ân tâm tưp nau ji âk, suy kơl mât mray, răk rong n’hanh n’hao uĕh n’hâm suan Bu nuyh bon lan n’hanh bư hao nau wăng sa – nau rêh bon lan.

N’gâng kan Y tế rơm nŭm ăp ntil dak si krih bư khĭt ka man. Ảnh: Nguyễn Hiễn

Quốc Sỹ

559
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.