Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Uô tar Tsêr par caz đanx poz jêz haz Tsêr triênv lamr suôz ntơưv Công viên đias tsât Đăk Nông

08/08/2019 15:08 G8T+7

WBPX xênhr kror nhis tsov cưv uô tar Tsêr par caz đanx poz jêz haz Tsêr triênv lamr suôz ntơưv Gia nghiar.

​​​

Tsêr triênv lamr suôz zos chor nghês sir Scenocosme (Phap) sangr tos tsuô Công viên đias tsât Đăk Nông

Cênhz đrul đanx poz jêz haz cxuô zangv nhax cus ntơưv nênhs M’nông, Tsêr par caz đanx poz jêz ntơưv jos Đăk R’moan tsinhv thangv kra 57 zangv nhax cus tiv zix ntơưv cxuô minhx cxưx sâuv kangz ntux. Tiv zix xưs li kênhx yur nênhs tuôs Aztec ntơưv nênhs  Maya (Mexico); kênhx cuz nhux ntơưv Isarel; bôs khoz Maracas ntơưv nênhs Mir; kưs lus nangs ntơưv New Zealand; bôs chu shênhv tsax cxu haz tiz nênhs (ntu poz jêz yaz) ntơưv Phap; bôs nhax trăngx Angklung ntơưv Indonesia; bôs nhax cus siz cxuôv poz cxang ntu đôx poz jêz ntơưv Cuba...

Đrul chuv đêx “Xưr sơv ntơưv chor âm điêus”, Tsêr triênv lamr suôz lo cxiv tsang hlo tov ntêx Trung tâm Văn hoar xênhr đrul tangs nro angr đangr 200m² phaiz uô 8 qangr (iz qangr 25m²)...

Mỹ Hằng

186
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.