Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lăp dŏng Wâl mpơl goong lŭ n’hanh Wâl mpơl bâr ntaih bơh Kông viên neh ntu Dak Nong

08/08/2019 15:08 G8T+7

UBBL n’gor mhe ndâk nar lăp dŏng Wâl mpơl goong lŭ n’hanh Wâl mpơl bâr ntaih ta Gia Nghĩa.

​​​​

Wâl mpơl bâr ntaih yor phung gru Scenocosme (Prăng) bư êng ma Kông viên neh ntu Dak Nong

N’hanh ma goong lŭ n’hanh ăp ntil drăp ndơ dŏng hoh uh bơh bu nuyh Bu Nong, Wâl mpơl goong lŭ ta bon Dak R’moan hôm mbơh hưn ân bu gĭt 57 ntil ndơ uh goh bơh ăp bu nong tâm lam ăp bri dak. Tâm nĕ gĕh n’hôm uh brah khĭt Aztec bơh bu nuyh Maya (Mexico); n’hôm rke ndrôk bơh Isarel; ntil ndơ goh Maracas bơh bu nuyh Mỹ; mâng mih New Zealand; ndơ ngruh rup mpô mpa n’hanh bu nuyh (năm lŭ mhe) bơh bu nuyh Prăng; ntil nhạc dĭng Angklung bơh Indonesia; ntil nhạc hoh nting năm drăp ndơ lŭ bơh Cuba...

Ðah nau moh kan “Bri bon bơh ăp ntil bâr ntaih”. Wâl mpơl bâr ntaih dơi bư bơh năp Wâl rbŭn Nau way n’gor đah neh dŏng bư huy 200 met vuông tâm pă jêng 8 jrô (du jrô huy 25 met vuông)...

Mỹ Hằng

221
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.