Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hao dŏng Wâl nchih săk têl Nŏk kan kal e M’bŭch Ăp ntŏk kan bu ur Việt Nam

09/03/2018 08:10 G3T+7

Tâm mâp 41 năm Nar Ăp bri dak kah gĭt ma Bu ur lơ 8/3, lơ 4/3, ta thôn Nà Lá, xă Xuân Quang, n’qual Chiêm Hóa (Tuyên Quang), Trung ương M’bŭch Ăp ntŏk kan bu ur Việt Nam lĕ hao dŏng wâl nkra tay, bư jêng mhe, ân uĕh Wâl nchih săk n’hanh trong lăp têl Nŏk kan kal e Trung ương M’bŭch Ăp ntŏk kan bu ur Việt Nam.

Ăp bu nuyh hăn rbŭn koh rse hao dŏng Wâl nchih săk Têl ntŏk kan kal e Trung ương Ăp bu ur Việt Nam

Tâm ăp năm tâm lơh đah Prăng pit neh ntu, ntŏk kan Trung ương M’bŭch Ăp ntŏk kan bu ur Việt Nam lĕ ndâk ntŏk kan ta aơ ntơm lôch khay 7/1950 tât lôch năm 1951. Ntŏk aơ lĕ mpơl saơ nuih n’hâm tâm rnglăp, dơh dăch mô dơi tâm nklaih đah kan bộ, bu nuyh kan M’bŭch Ăp ntŏk kan bu ur Việt Nam ndrel ma bon lan. Ntŏk têl aơ jêng neh ntu têl nau tâm lơh tâm su kal e, ntŏk kan Trung ương Ăp bu ur Việt Nam lĕ dơi kơp ntŏk têl kal e gưl n’gor lơ 2/11/2006. Ntŏk aơ jêng ntŏk tât tâm mâp “ntŏk tâm mâp tâm lơh” gơi ntĭm nau way uĕh janh tâm lơh tâm su ân ma kăch mạng, ân ma bu nuyh bon lan ăp bu nong n’gor Tuyên Quang lah êng n’hanh lam bri dak lah ndrel.

Q.S (tổng hợp)

311
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.