Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chênhr mangx cxiv tsang phương anr uô trơưs Nghis cuêt 128 ntơưv Chính phủ

21/10/2021 10:17 G10T+7

Nuz keix 18/10, ntơưv jas cơưv Thươngx trưx Xênhr wiv, Ban Tơư kra phangx, tangr cangz moz sâuv tiz nênhs xênhr Đăk Nông bor cor, tinhx hinhx cangz moz cơ banv lo tangr. Chor ca moz yaz nôngz nhôngl jê nuôr tsuôl zos chor F1 tưz lo cêv kuôl tox tsongs uô ntêx ntơư haz zos tiz nênhs ntơưv xênhr Đăk Nông tror lus ntơưv xênhr Bình Dương, đrôngl HCM tưz lo cêv kuôl.

Bí thư Xênhr wiv Ngô Thanh Danh tơư kra, xênhr tsuv chênhr mangx cxiv tsang phương anr uô trơưs Nghis cuêt 128 ntơưv Chính phủ. Cxuô trôngx qơư, lưx lươngs tsưc năng txuôl nzir sox seiz đrăngx đrênhk nênhs tuôx haz lus hur xênhr tưz xưs li cxiz chênhr tênhs văc xin, ưu tiên trâu thangx tsangv muôx ngui cơ saz, sinh viên, công nhân, nênhs los đôngx chia uô zôngx ziv tror môngl trâu chor xênhr, đrôngl cơưv shuv, los đôngx, uô nox. 

Bí thư Xênhr wiv Ngô Thanh Danh cuôs xênhr chênhr mangx cxiv tsang phương anr uô trơưs Nghis cuêt 128 ntơưv Chính phủ

Cênhz đrul phangx, tangr cangz moz, cxuô trôngx qơư, đơn vix tsuv cxiz chênhr phux hôix phuôv tsangr cinh têr. Chor phiv liv, khuôz muôx cxangz hur hâux lưv phangx, tangr cangz moz tsuv bor cor huv six trâu cxênhx saz chia muôx hươngr xưv lir, bov đam vsei, muôx kangz hâu. 

Xangv txus 13 tênhz nuz 19/10, tangs nro xênhr muôx 917 ca mangl moz Covid-19, hur ntơư muôx 712 ca lo khu jông, 6 ca tuôs. Đồ họa Việt Dũng

Cxuô trôngx qơư, đơn vix, cơ cuan truênx thông cxiz chênhr kruôz ntuôl thông điex “huv, an toanx, linh hoax haz tangr muôx kangz hâu cangz moz”; xang xur mông huv six, mênhx pêv, kra bor pêx xinhv tsi lo tuôv mov, lơ lax hur phangx, tangr cangz moz.

Bảo Ngọc

517
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.