Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ngăch ndâk njêng nau pah kan bư tĕng Nau n'hêl 128 bơh Chính phủ

21/10/2021 10:17 G10T+7

Mhau lơ 18/10, ta tâ rbŭn ndrel N'gâng kan Chăm gai N'gor ủy, N'gâng kan Ntĭm gai n'jrăng, n'gang nau ji tưp ta bu nuyh n'gor Dak Nong lĕ mbơh, nô nau tâm tưp nau ji dơi mât uĕh. Ăp bu nuyh gĕh nau ji mhe aơ lah ăp bu nuyh F1 dơi bu cách ly du ntŭk n'hanh kông nhân Dak Nong sĭt tă bơh n'gor Bình Dương, Bon têh Hồ Chí Minh dơi cách ly.

Bí thư N'gor ủy Ngô Thanh Danh ntĭm gai, n'gor ngăch ndâk njêng nau pah kan bư tĕng Nau n'hêl 128 bơh Chính phủ. Ăp n'qual, ăp n'gâng kan ksiêm mât nao nao bu nuyh tât n'hanh sĭt tâm n'gor jêh rĭ n'hao ngăch nau kan ntâp dak si văc xin, ntâp lor ân ma ăp ntŭk gĕh nau tâm tưp âk, phung sinh viên, kông nhân, bu nuyh pah kan gơi khăn păng dơi sĭt ta ăp n'gor, bon têh nti sơm, pah kan, nkra ndu ndơ.

Bí thư N'gor Ủy Ngô Thanh Danh đă n'gor ngăch ndâk njêng nau pah kan bư tĕng Nau n'hêl 128 bơh Chính phủ

Ndrel ma nau n'jrăng, n'gang nau ji tưp, ăp n'qual, ăp n'gâng kan nchŭn n'hâm suan n'hao dăng nau wăng sa. Ăp ntil nau jêr jŏk, nau e hŏ dơi nklaih kan tâm nau kan n'jrăng, n'gang nau ji tưp mbơh ngăch ma n'gâng kan klơ gơi gĕh nau ntĭm kan ân di, gĕh nau đăp mpăn, uĕh lăng tâm nau kan.

Kơp tât 13 mông mhau lơ 19/10, lam n'gor gĭt saơ lĕ r'ngôch 917 bu nuyh tưp Covid-19, tâm nĕ gĕh 712 bu nuyh dơi bu săm bah nau ji, 6 bu nuyh khĭt. Đồ họa Việt Dũng

Ăp n'qual, ăp n'gâng kan, m'bŭch kan n'hao nau kan mbơh nô nau pah kan "rêh ndrel ma nau ji ân di, gĕh nau đăp mpăn, gĕh nau pah kan ngăch di n'hanh mât uĕh nau ji"; mbơh hưn nô nau ji ngăch, di, ntĭm mbơh bu nuyh bon lan mô dơi lah mô klach đah nau ji, gĕh nau n'jrăng, n'gang nau ji.

Bảo Ngọc

519
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.