Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntơm ndâk tâ rbŭn tâl 5, HÐBL n’gor gưl III, năm kan 2016 – 2021

14/12/2017 14:49 G12T+7

Ôi lơ 12/12, HÐBL n’gor tâl III, năm kan 2016 – 2021 lĕ ndâk Tâ rbŭn tâl 5 lah gĕh 47/52 bu nuyh kan HÐBL n’gor.

Wa Lê Diễn, UVTW Ðảng, Bí thư N’gor ủy, Kô ranh HÐBL n’gor lĕ đă ăp bu nuyh kan nchuh nau nchră ăp ntil nau kan ta tâ rbŭn

Tâ bŭn ksiêm, uănh ntrĕng nau mbơh bơh UBBL n’gor, ăp ntŏk kan uănh 23 sam bŭt mpơl kan, nau nchră nau jrŭ bơh HÐBL, UBBL n’gor; pah kan gơi ôp kô ranh ăp m’bŭch kan, ntŏk kan ăp ntil nau kan cử tri uănh kh’lay đă kan. Tâ rbŭn tâl 5 gĕh âk ngăn ntil nau kan kh’lay, bư gĕh nau jêng dơi pah kan jêh ăp ntil nau nchră kan, nau kan tâm năm 2018, suy kơl bư kh’lay pah kan jêh nau nchră kan 5 năm. Tâ rbŭn dơi ndâk ntơm lơ 12 tât lơ 15/12.

Nguyễn Hiền

1,449
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.