Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Krêz cơưv lơp cxuôv đik muôl ntơưr tsuô tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv xar Đăk N’Drot

18/10/2018 10:52 G10T+7

Lơp cơưv zos Tsêr tiêuv hocx Hax Hui Tâps, xar Đăk N’Drot (Đăk Mil) krêz cơưv tsuô mo 12/10, đrul 51 shuv xinhz zos minhx cxưx Chu sâuv thangx tsangv tuôx cơưv.

Khơưs nux, đênhr saz tinh thânx cơưv shuv ntơưv pux tuz nhuôs

Pux tuz nhuôs lo pangz tangs nro hâur pâuk ntơưr, chuôz zênhv cơưv shuv haz cơưv tsuô mo cxuô hnuz hur tuânx. Jas nuôr, Phongx Zor zux ha Đox tos hênhx, Tsêr cơưv cxênhx I Trânx Phur (Đăk Mil) tưz khơưs puz 51 poz nux zos par thangx, nhu iêur phâmv haz yangx 200 fông ntơưr, mêv sâu chia đênhr saz tinh thânx cơưv shuv ntơưv pux tuz nhuôs.

Đặng Hiền

354
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.