Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cêt cuav cxênhz yuôx tsinhz tas cinh têr-tsôngv langx ntơưv 53 minhx cxưx nênhs tsơưs

09/07/2020 19:45 G7T+7

Wiv ban Minhx cxưx cênhz đrul Tôngv cux Thôngr cê kror nhis công bôr lus cêt cuav Cxênhz yuôx thu thâps xur mông lus tsinh tas cinh têr-tsôngv langx ntơưv 53 minhx cxưx nênhs tsơưs shông 2019 (uô hur hli 10/2019) ntơưv 5.468 xar thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz ntơưv 54 xênhr, đrôngl trưx thuôx Trung ương...

Chor xar thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz tưz muôx tsêr y têr

Sâuv tangs nro têz qơưs, muôx 5.468 xar thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz, txưr 49% tangs nro chor xar hur têz qơưs. Shông 2019, 98,6% chor jêx jos thuôx chor xar thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz tưz lo zôngv pangx tênhz; hur ntơư chor jos lo zôngv pangx tênhz têz qơưs 97,2%, cxangz 4,2 kror qơư so li shông 2015.

Ntu fênhx đrăngz ntơưv plơưr xar txus thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz txus plơưr hênhx zos 16,7 km. Phênhv ntâu chor cêr môngl lus ntơưv plơưr xar minhx cxưx nênhs tsơưs txus plơưr hênhx tưz lo uô khor kho (luôv cxeik los sis mox nhex) lo 95,2%; jê 90% chor jêx jos thuôx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs tưz muôx cêr môngl lus txus plơưr xar luôv khor kho.

Chor xar thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz tưz muôx tsêr y têr, txưr 99,5%, tương đương tsuô cêt cuav cxênhz yuôx shông 2015...

Quốc Sỹ

812
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.