Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Siz jênhv ntơưv chor cơ cuan, đơn vix tsuô jos Bu P’răng 2, xar Quangv Trưx

23/05/2019 13:48 G5T+7

Bôs Chiv hui Bôs đôis biên phongx xênhr, Cux cưav khâuv Haiv cuan Đăk Lăk haz Pangz uô nox xur 5 (Trung đoanx 726-Binh đoanx 16) kror nhis tsov cưv Lêr siz jênhv tsuô jos Bu P'răng 2, xar Quangv Trưx (Tui Đưc).

Hlôngr ndêx muôl chor đơn vix haz jos Bu P’răng 2 sâu bê hoatx đôngs siz jênhv

Ntơưv lêr siz jênhv, cxuô făngz tưz siz thangv haz thôngx zênhv ntâu hoatx đôngs chia muôx môir cuan hês côngv saz, nhoz cênh côngs đôngx, tuôr truôx đrênhk tsinhz chei, cxuôv tsês cêr chei kuz lâul tsi jông, cxiv tsang jos Bu P'răng 2 zos jos văn hoar; kruôz ntuôl chuv trương, chinhr sach ntơưv Đangv, phap luôx ntơưv Têz qơưs, cxiv tsang hês thôngr tsinhz chei, pangz minhx cxưx phuôv tsangr cinh têr, uô nênhx truôx ntêr. Chor đơn vix zov chênhr kra pangz tsôngv box lus cir thuôx tu, hlôngr cơ câur kôngz chos, tsax zus cuôs huv tsuô điêux ciêns tưs nhiên, khav năng, pêx xinhv pâuz, tsi tsês chia angr nhoz khôngz, tsi nhoz tos chinhr sach ntơưv Têz qơưs, môngl txus cxuôv tinhx tsangs ntu yeiz plăngz, txu chuôz zis pluôs, iz trux ndi txus bluô nux truôx đrênhk.

Phan Tân

460
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.