Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kơl kan jŏ tay nau hao wăng sa-nau rêh bon lan tâm mpeh bu nong iê bu nuyh

07/01/2021 09:52 G1T+7

Thủ tướng Chính phủ mhe trŭnh Nau kan kơl jŏ tay nau pah Kan tĕng Nau trŭnh kan mrô 2214/QĐ-TTg lơ 14/11/2013 bơh Thủ tướng Chính phủ tâm nau kan trŭnh Nau kan”Hao nau kan tâm r’nglăp quốc tế kơl hao wăng sa – nau rêh bon lan tâm mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh” tât năm 2025.

Mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh, mpeh yôk dơi kơl kan jŏ tay nau hao wăng sa – nau rêh bon lan tă bơh nau nsu ăp bri dak bơh tach. Ảnh: Mẫn Doanh

Nau kan aơ dơi pah kan ntơm năm 2021 – 2025 đah lĕ r’ngôch nau kan gơi n’hao tay nau kan ndrel gĕh âk bu nsu kan, khoa học kĩ thuật, nau bên kan bơh ăp bri dak, ăp n’gâng kan quốc tế, phung kan, bu nuyh kan ta bri dak bu, kơl hao nau wăng sa – nau rêh bon lan tâm mpeh bu nong iê bu nuyh n’hanh mpeh yôk sâm kơl pah kan lôch, jêh uĕh Nau kan bri dak bư hao nau wăng sa – nau rêh bon lan tâm mpeh bu nong iê bu nuyh tâm năm pah kan 2021 – 2030.

Ăp ntil nau kơl ân kan lor bơh Nau kan aơ tâm r’nglăp đah ntil Nau kan Ndơ kan bri dak bư hao nau wăng sa – nau rêh bon lan tâm mpeh bu nong iê bu nuyh tâm năm pah kan 2021 – 2030.

Bảo Ngọc

551
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.