Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'qual Dak N'Soong nsrôih pah kan kơp di bon lan mhe ta năm 2025

13/08/2020 14:38 G8T+7

Rbŭn têh Bu nuyh kan têh Ðảng bộ n'qual Dak N'Soong tâ V, năm kan 2020 - 2025 bư tĕng 3 ntil nau kan kh'lay aơ: Ndâk njêng, pah kan tay ân uĕh nau kan Ðảng, nau kan chính trị, nâp dăng; bư hao nau kan bư mir jan ba kloh uĕh, tĕng kơt nau kan dŏng kông nghệ mhe nâp phêt; dŏng uĕh drăp ndơ gĕh ơm, nau gĕh, ndơ dơi gĕh, kuăl jă ăp n'gâng kan nsu gơi bư hao năng lượng tái tạo n'hanh ndâk njêng n'qual kơp di bon lan mhe.

Ta ăp năm kan bơh kơi aơ, Ðảng bộ n'qual pah kan 2 ntil nau kan aơ: Ndâk njêng phung kan bộ gĕh nuih n'hâm ma kăch mạng, gĕh nau blau kan, lĕ n'hâm suan ma nau kan, dơn pah kan nau kan ân lôch jêh; n'hao tĕng kơt khoa học kông nghệ tâm nau kan, ndâk nau kan bư mir jan ba n'hanh ăp ntil drăp ndơ kh'lay r'noh tăch tâm nau wăng sa, njêng nau tâm r'nglăp ăp mpeh bư mir jan ba n'hanh ăp ntŭk r'văt drăp ndơ gĕh bư mir jan ba.

Rbŭn têh lĕ buăn ăp ntil nau mra pah kan ân gĕh, trong leo pah kan, nô nau mĭn kan gơi bư hao ngăch n'hanh nâp phêt nau wăng sa - nau rêh bon lan; mât mray đăp mpăn chính trị - nau rêh bon lan, gơi mât chiă uĕh lăng neh ntu bri dak - nau n'jrăng; nsrôih pah kan ndâk n'jêng n'qual Dak N'Soong kơp di bon lan mhe ta năm 2025.

Du ntŭk rêh bu nuyh bon lan ta bon jê Ðức An

Tât năm 2025, mra nkra gĕh 92% r'noh trong bê tông ta ăp thôn, bon, bản

Ntŭk rêh bu nuyh bon lan xă bri bon mhe Nâm N'Jang nar aơ

Kơl bu nuyh bon lan n'hao tĕng kơt khoa học kông nghệ tâm nau kan tăm cà phê n'hanh nau kan tăch ca phê

Bư hao nau kan tăm hồ tiêu hữu cơ nâp phêt, ndơp n'sĭt nau kh'lay tâm nau wăng sa jêng du ntil nau kan uĕh bơh bu nuyh bon lan ta xă Thuận Hà

Nglau dak dơi koai nkra uĕh gơi gĕh tŏng dak dŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm bu nuyh bon lan

Trường Thịnh

650
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.