Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dăn ăp ntil drăp ndơ gĕh tâm bon lan mât rong kon se bu nong iê bu nuyh

28/05/2020 14:54 G5T+7

Bơh đah prăk rêl kơl tă bơh Bri dak, nau kan dăn ăp ntil drăp ndơ tâmbon lan jêng du ntil nau kan uĕh, sâm kơl n’hao uĕh nau kan kơl, ăp kon se bu nong iê bu nuyh.

Tĕng nau kan aơ, n’hao nau kan dăn prăk rêl drăp ndơ tâm bon lan, dăn ăp ntil drăp ndơ tă bơh ăp n’gâng kan, bu nuyh kan n’hanh quốc tế kơl mât rong nau rêh kon se bu nong iê bu nuyh tâm ban gĕh nau kan ndâk nkra wâl, nkra tay ngih wâl sam bŭt, wâl gŭ nti, drăp ndơ nti, ndơ pâl, ân học bổng, ân drăp ndơ dŏng nti sam bŭt, rdeh wah jâng ma kon se, kơl ân ndơ sa… gơi ăp kon se jê dơi rêh nti tâm ban tâm bon lan. Nau nsrôih kan bơh ăp n’gâng kan, phung kan sâm kơl ndơp ma kon se bu nong iê bu nuyh gĕh ntŭk rêh đăp mpăn, uĕh lăng, suy kơl ăp kon se gĕh nau rêh tâm nuih n’hâm, nau ngăch mprăl săk jăn n’hanh nau mĭn gĭt hao lĕ r’ngôch tâm nau rêh.

Kon se nti sam bŭt bu nong iê bu nuyh dơi ăp bu nuyh bon lan, ăp n’gâng kan ân ndơ n’hanh học bổng ta mông têt trung thu, têt kon se jê, bôk năm nti mhe…

Ăp kon se nti sam bŭt bu nong iê bu nuyh dơi bu ân kho ao mhe gơi soh hăn nti sam bŭt

Trong hăn nti sam bŭt bơh ăp kon se bu nong jê bu nuyh dơi “kơl n’hâm suan” ân rdeh wah jâng bơh ăp n’gâng kan, phung kan

Ăp kon se nti sam bŭt bu nong iê bu nuyh dơi bu ân kho ao mhe gơi soh hăn nti sam bŭt

Âk ntŭk pâl tâm wâl sam bŭt ta mpeh ngai, mpeh vêch dơi ndâk nkra, gơi bư gĕh ntŭk pâl ân ma kon se jê

Nau gươm m’ak kon se bu nong iê bu nuyh dơi pâl rlưn ta ăp tâ rbŭn

Kon se bu nong iê bu nuyh dơi đoàn viên druh ndăm ân siăm put muh măt n’hanh ntĭm mât mray săk jăn

H'Mai

2,334
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.