Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Yangx 300 kuôl pux minhx cxưx nênhs tsơưs lo pangz lus chinhr sach jân xur

31/07/2019 18:28 G7T+7

Hur 6 hli hâur shông 2019, tangs nro xênhr muôx 306 kuôl pux minhx cxưx nênhs tsơưs lo pangz chinhr sach jân xur đrul tangs nro chor nhiax lo pangz zos 621 chơưx nhiax.

​​

Chi cux Jân xur-cêr hoaix hoar chuôz zis xênhr tsov cưv thôngz xur haz cung ưngr jux vus cêr hoaix hoar cuôz zis ntơưv xar Quangv Khê, hênhx Đăk Glong. Ảnh: Q.S

Chinhr sach nuôr lo uô trơưs Nghis cuêt xur 39/2015/NĐ-CP cui đinhs chinhr sach pangz tsuô kuôl pux thuôx chuôz zis pluôs zos minhx cxưx nênhs tsơưs shang nhuôs trơưs chinhr sach jân xur. Hur ntơư, Tui Đưc 79 lênhx, Đăk Glong 74 lênhx, Đăk R’lâp 73 lênhx, Krông Nô 39 lênhx, Cư Jut 38 lênhx, Đăk Song 3 lênhx...

Phan Mai

259
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.