Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Yangx 3,7 tiv nhiax uô chor hoax đôngs hur Chiênr jix Thanh niên tinhx nguêns 2019

15/08/2019 15:03 G8T+7

Chiênr jix Thanh niên tinhx nguêns (TNTN) uô txix 14/7 txus hnuz 15/8 đrul ntâu hoax đôngs tsinhz tas ntơưv tangs nro 71 xar, phươngx, thix trânr sâuv thangx tsangv xênhr, hu lo yênhx cxênhz đoanx viên, thanh niên ntơưv qơư, 630 chiênr sir tuôx ntơưv chor tsov cưv, tsêr đais hocx, cao đăngv ntơưv đrôngl Hôx Chir Minh…

Ban Thươngx vus Xênhr đoanx, Wiv ban Hôis LHTN xênhr khơưs fax kruôs tsuô chor tox thêv, car nhênhs muôx ntâu thanhx tich jông hlo

Uô kangz 1 hli ntâu kra uô 4 chiênr jix tsinhv: “Cheix ntux cuz njuôz”, “Pangx phươngs laz”, “Jas su laz”, Chiênr jix TNTN shông 2019 tưz uô ntâu hoax đôngs tsinh tas hur cxiv tsang jêx jos yaz, cxiv tsang văn minh đô thix, por vêv môi trươngx, môngl côngv bov đamv an toanx zos thôngs, tsov cưv chor hoax đôngs cheix ntux cuz haz tu thiêur nhi… đrul tangs nro pênhr zos yangx 3,7 tiv nhiax.

Hoàng Hoài

289
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.