Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lơ 3,7 r’me prăk dŏng pah kan tâm Nau kan Druh ndăm kơl n’hâm suan pah kan tâm bon lan năm 2019

15/08/2019 15:03 G8T+7

Nau kan Druh ndăm kơl n’hâm suan pah kan tâm bon lan dơi ndâk ntơm lơ 14/7 tât lơ 15/8 đah ăp ntil nau pah kan uĕh ta 71 xă, phường, bon jê tâm lam n’gor, gĕh âk r’băn bu nuyh đoàn viên,bu druh ndăm tâm n’gor kơl kan, 630 ka han tă bơh ăp n’gâng, wâl sam bŭt đại học, cao đẳng tâm Bon têh Hồ Chí Minh…

N’gâng kan Chăm gai N’gor đoàn, Ủy ban N’gâng kan Ăp Druh ndăm n’gor ân sam bŭt r’nê ma ăp phung kan, bu nuyh kan gĕh nau pah kan uĕh blau

Jêh lơ du khay ndâk kan đah 4 ntil nau kan kh’lay: “Yan rlu nti ndrêh”, “Kao Phượng chăng”, “TÂ rlu guh”, “Nau kan pah kan ndrêh”, Nau kan Druh ndăm kơl n’hâm suan pah kan tâm bon lan năm 2019 lĕ pah kan gĕh âk ngăn nau kan uĕh tâm nau kan ndâk njêng bon lan mhe, ndâk njêng nau rêh gĕh nau way tâm bon têh, mât mray ân kloh uĕh ntŏk gŭ rêh, ntĭm nau kan bĭt rdeh hăn tâm gung trong ân di, ndâk nau pâl rlưn n’hanh mât mray kon se jê… đah r’noh prăk dŏng kan lơ 3,7 r’me.

Hoàng Hoài

207
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.