Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Yangx 140 vâns đôngs viên côngv Hôis siz tưr thêv thos cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs tangs têz qươs jas tiv XI-2019

23/05/2019 13:48 G5T+7

Trơưs cêr hoaix, Hôis siz tưr thêv thos cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs tangs têz qơưs jas tiv XI, thangx tsangv II shông 2019 zuôr uô txix hnuz 23-29/5 ntơưv thix xar Gia Nghiar, xênhr Đăk Nông.

Vâns đôngs viên txir nênhx siz tưr môn lâuz cênhv ntơưv Hôis siz tưr thêv thos cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs xênhr Đăk Nông jas tiv VII, shông 2019. Ảnh: H’Mai

Hôsi siz tưr tuôx côngv muôx yangx 800 vâns đôngs viên tuôx ntơưv 16 pangz thêv thos chor xeenhrr, đrôngl făngz Kangz têz, txix Đax Năngr tror tuôx. Hôis siz tưr muôx tangs nro 7 môn siz tưr, zos: Grul hluô (txir nênhx-kuôl pux uô cê); Lâuz cênhv (11 hangx cir txir nênhx, 9 hangx cir pux); Ndơưk bongr mini txir nênhx; Ntâus bongr (txir nênhx-pux); Đha cêr (txir nênhx 5 km, pux 3 km); Tuô nênhr (txir nênhx-pux) haz cheix nênhr chik (txir nênhx-pux).

Ntơưv Hôis siz tưr, Pangz Thêv thos xênhr Đăk Nông muôx yangx 140 vâns đôngs viên côngv siz tưr tangs nro cxuô nôis jung.

B.N

457
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.