Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hôis siz tưr thêv thos cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs tangs têz qơưs jas tiv XI, thangx tsangv 2 shông 2019

30/05/2019 13:53 G5T+7

Txix hnuz 23-29/5, ntơưv Trung tâm Yangz shuv haz Siz tưr TDTT xênhr Đăk Nông tưz muôx Hôis siz tưr thêv zux thêv thos cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs tangs têz qơưs jas tiv XI, thangx tsangv 2 shông 2019 zos Tôngv Cux Thêv zux thêv thos (Bôs Văn hoar, Thêv thos haz Ju lix) cênhz đrul WBPX xênhr Đăk Nông tsov cưv.

Hôis siz tưr muôx côngv muôx jê 1.000 VĐV tuôx ntơưv 17 xênhr, đrôngl thangx tsangv făngz Kangz têz txix Đax Năngr tror lus. Chor VĐV côngv siz tưr txơưx ntơưv 7 môn: Ndơưk bongr txir nênhx 5 lênhx; ntâus bongr txir nênhx-pux, đha cêr txir nênhx 5km, pux 3km; lâuz cênhv txir nênhx-pux; grul hluô txir nênhx-pux; tuô nênhr-nar txir nênhx-pux; cheix nênhr chik txir nênhx-pux. Cêt cuav, pangz Đăk Lăk sơưr tiv iz, pangz Kom Tum sơưr tiv oz, tiv pêz zos pangz Gia Lai; pangz Đăk Nông sơưr tiv plâuz haz tiv tsiz zos pangz Binhx Phươc.

Phor Tsuv tinhx WBPX xênhr Tôn Thix Ngocx Hanhs ntâus đruôl krêz hôis thos

Ntâus bongr txir nênhs ntơưv 2 pangz Đăk Nông haz Đăk Lăk

Chor VĐV siz tưr môn lâuz cênhv pux

Siz tưr grul hluô txir nênhx-pux ntơưv 2 pangz Đăk Nông haz Gia Lai

Siz tưr cheix nênhr chik 300m txir nênhx

Siz tưr môn tuô nênhr-nar

Siz tưr đha cêr txir nênhx 5km

Chung cêt môn ndơưk bongr pangz Gia lai zênhx Đăk Lăk 5-1

Trung ương Hôis Nênhs kôngz Viêtx Nam khơưs Fax kruôs tsuô 5 xênhr muôx thanhx tich saz hlo ntơưv hôis siz tưr

Trường Thịnh

363
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.