Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn tâm rlong pâl mpât săk hăn bu nong iê bu nuyh lam bri dak tâ XI, mpeh 2 năm 2019

30/05/2019 13:53 G5T+7

Ntơm lơ 23 -29/5, ta Wâl Ntĭm ren n’hanh Tâm rlong pâl mpât săk jăn n’gor Dak Nong lĕ ndâk tâ Rbŭn tâm rlong pâl mpât săk jăn ăp bu nong iê bu nuyh lam bri dak tâ XI, mpeh 2 năm 2019 yor Tổng Cục Pâl mpât săk jăn (N’gâng Nau way, Pâl mpât săk jăn n’hanh Ntŏk hăn pâl) pah kan ndrel UBBL n’gor Dak Nong ndâk.

Rbŭn tâm rlong gĕh dăch tât 1.000 bu nuyh tâm rlong tât ta 17 n’gor, bon têh tâm mpeh Nam kơp ntơm Ðà Nẵng tât ta lôch bri dak. Ăp bu nuyh tâm rlong ta 7 ntil nau tâm rlong: Chưng play đung bu klô 5 nuyh; pah play đung bu ur-bu klô; nchuăt 5 km bu klô, 3 km bu ur; trôl mâng bu klô-bu ur; đât rse bu ur-bu klô; panh na - bu ur-bu klô; hăn jâng yun bu klô-bu ur. Jêh tâm rlong, n’gor Dak Dak dơi dăp tâl ngoay, n’gor Kon Tum dăp tâl bar, tâl pe n’gor Gia Lai; n’gor Dak Nong dăp tâl puăn n’hanh tâl prăm lah n’gor Bình Phước.

Groi Kô ruanh UBBL n’gor Tôn Thị Ngọc Hạnh goh gâr ntơm ndâk tâ rbŭn tâm rlong

Tâm rlong pah play bu klô 2 đội Dak Nong n’hanh Dak Lak

Ăp bu ur tâm rlong nau dăng trôl mâng

Tâm rlong đât rse bu klô-bu ur 2 đội Dak Nong n’hanh Gia Lai

Tâm rlong hăn jâng yun 300 met bu klô

Tâm rlong panh na

Tâm rlong nchuăt 5 km bu klô

Tâm rlong chung kêt chưng play Gia Lai dơi Dak Lak 5-1

Trung ương N’gâng kan Bu nuyh bư mir jan ba Việt Nam ân Săm bŭt r’nê ma 5 n’gor gĕh âk nau blau ta tâ rbŭn tâm rlong

Trường Thịnh

359
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.