Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hôix tưr “Gâux njuôz jông gâux” haz “Kruôz ntuôl gâux cach mangx”

26/01/2018 14:02 G1T+7

Hôix tưr zos Đoanx Khôir Chor cơ cuan xênhr tsov cưv tsuô hnuz keix 22/1, sâu lo 12 thir sinh cxênhx THPT haz Trung câp zor zux nghêx nghiêpx, tsi tsês hur xênhr tuôx côngv.

Phênhv lưr năng khiêur ntơưv thir sinh H’En tuôx ntơưv Tsêr THPT Minhx cxưx nôix trur N’Trang Lơng

Cêt cuav, ntơưv phênhv “Gâux njuôz jông gâux”, côngz bê Hoa khôi zos thir sinh Lê Ngocx Hoangx Uyên (Tsêr THPT Chuên Nguênr Chir Thanh, Gia Nghiar); Ar khôi zos 2 thir sinh  H’En (Tsêr THPT Minhx cxưx nôix tsur N’Trang Lơng) haz Đăngx Thix Oanh (Tsêr THPT Chuên Nguênr Chir Thanh).

Ntơưv phênhv “Kruôz ntuôl gâux cach mangx”, jaiv iz zos Tsêr THPT Chuên Nguênr Chir Thanh đrul tiêt mux “Ndu txax njil muôv Vor Thix Saur”; uô cê jaiv oz zos Tsêr THPT Minhx cxưx nôix trur N’Trang Lơng đrul tiêt mux “Đêx angr lus grôngz” haz Tsêr trung câp nghêx Đăk Nông đrul tiêt mux “Giai điêux Têz qơưs”

Nguyễn Hiền

714
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.