Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tâm rlong “Bu ur druh uĕh” n’hanh “Mbơh ntĭm nau mprơ kăch mạng”

26/01/2018 14:02 G1T+7

Nau tâm rlong yor Ðoàn Khối Ăp ntŏk kan n’gor lĕ ndâk mhau lơ 22/1, gĕh 12 bu nuyh nti sam bŭt wâl sam bŭt gưl III n’hanh Trung cấp ntĭm ndơ kan, nti nao nao tâm n’gor.

Nau tâm rlong nau blau bơh bu ur druh H’Hen tât ta Wâl sam bŭt Bu Nong gŭ nti N’Trang Lơng

Jêh tâm rlong, ta nau tâm rlong “Bu ur druh uĕh”, nau kơp Uĕh ngăn ngên dơi bu ur druh Lê Ngọc Hoàng Uyên (Wâl sam bŭt gưl III Chuyên Nguyễn Chí Thanh, Gia Nghĩa); Á khôi lah 2 he lah bu ur druh H’En (Wâl sam bŭt Bu Nong gŭ nti N’Trang Lơng) n’hanh Ðặng Thị Oanh (Wâl sam bŭt gưl III Chuyên Nguyễn Chí Thanh, Gia Nghĩa).

Ta nau tâm rlong “Mbơh ntĭm nau mprơ kăch mạng”, blau ngăn ngên lah Wâl sam bŭt gưl III Chuyên Nguyễn Chí Thanh, Gia Nghĩa đah nau mprơ “Kah gĭt uh Võ Thị Sáu”; bar giải tâl bar lah Wâl sam bŭt Bu Nong gŭ nti N’Trang Lơng đah nau mprĭ “Nau njiăng kon tâm Bri dak” n’hanh Wâl sam bŭt Trung câp nti ndơ kan Dak Nong đah nau mprơ “Nau mprơ Bri dak”.

Nguyễn Hiền

703
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.