Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hôis siz thangv khoa hocx “Cêr Trươngx Sơn - Cêr Hôx Chir Minh - Biêuv tươngs ntơưv saz xangr thôngr nhât Têz qơưs”

16/05/2019 13:59 G5T+7

Tangs cis 14/5, ntơưv Trung tâm Hôis nghis xênhr, Bôs Cuôr phongx, Ban Tuên zor Trung ương cênhz đrul xênhr Đăk Nông tsov cưv Hôis siz thangv khoa hocx cxênhx têz qơưs đrul chuv đêx “Cêr Trươngx Sơn - Cêr Hôx Chir Minh - Biêuv tươngs ntơưv saz xangr thôngr nhât Têz qơưs”.

Nuôr zos hoatx đôngs tsinhz tas yangz đuô 60 shông Hnuz krêz Cêr Hôx Chir Minh – Hnuz truênx thôngr Bôs đôis Trươngx Sơn (19/5/1959-19/5/2019); cênhz zor zux canr bôs, chiênr sir, pêx xinhv, tiv zix mas cxênhx hluôs phat hui truênx thôngr cach mangs, cxangz nzir tinh thânx saz nhiav têz qơưs… hur ntu hlôngr yaz, cxiv tsang haz por vêv truôx đrênhk Têz qơưs. Hôis siz thangv iz jas haz khangv đinhs haz uô mênhx pêv huv tas, sangr tos ntơưv Đangv, Tsuv tinhx Hôx Chir Minh thâuv cuêt tinhv krêz txux cêr thâux xang pangz chiênr lươx, krêz cêr Trươngx Sơn – cêr Hôx Chir Minh… Uo ntêx ntơư, hur khuôn khôv Hôis siz thangv, chor đais biêuv tsov cưv Lêr Cxul shangz ndu cxul chor anh hungx liêtx sir ntơưv Thangx tsangv di tich lus đruôl cxênhx têz qơưs jos Cây Xoaix (jos Đôngx Tiênr, xar Đăk Nia, thix xar Gia Nghiar); yangv, khơưs nux 5 tsêr chinhr sach sâuv thangx tsangv thix xar Gia Nghiar haz tsanhz cxênhx nghês thuôx   “Trươngx Sơn Đông hu Trươngx Sơn Têi-Qơư njiz Trươngx Sơn”.

​​​​

Chor đôngx chir thơưx chox Bôs Cuôr phongx haz Xênhr wiv Đăk Nông uô cê chox kra Hôis siz thangv

​​​​​

Cxul shangz ndu txus chor anh hungx liêtx sir ntơưv Thangx tsangv di tich lus đruôl cxênhx Têz qơưs jos Cây Xoaix

​​​​

Thươngs tươngr Lê Chiêm, WV Trung ương Đangv, Thưr trươngv Bôs Cuôr phongx ndil yangv, khơưs nux chuôz zis pus H’Giang, tuv tuôz nênhs đrôngl1, phươngx Nghiar Trung (Gia Nghiar)

​​​​​

Tsangz cxênhx zos lưu cênhz chor nhân chưngr lus đruôl hur mo nghês thuôx “Trươngx Sơn Đông hu Trươngx Sơn Têi-Qơư siz njiz Trươngx Sơn”

Hồ Mai

2,426
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.