Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn nchră nau kan khoa học “Trong Trường Sơn -Trong Hồ Chí Minh - Mpơl n’kôch ân bu gĭt nau nsrôih n’hâm suăl tâm lơh sŏk lơi Bri dak he nơm”

16/05/2019 13:59 G5T+7

Ôi lơ 14/5, ta Wâl Rbŭn têh n’gor, N’gâng ka han Mât chiă bri dak, Ban Tuyên giáo Trung ương pah kan ndrel ma N’gor ủy Dak Nong lĕ ndâk tâ Rbŭn nchră nau kan khoa học gưl bri dak đah nau moh kan “Trong Trường Sơn – Trong Hồ Chí Minh – Mpơl n’kôch ân bu gĭt nau nsrôih n’hâm suăl tâm lơh sŏk lơi Bri dak he nơm”.

Aơ jêng du ntil nau pah kan kh’lay gơi kah gĭt 60 năm Nar pơk Trong Hồ Chí Minh – Nar ndâk njêng Ka han Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019); jêh rĭ ntĭm kan bộ, ka han, bu nuyh bon lan, tâm nĕ gĕh phung druh ndăm n’hao uĕh nau kan ma kăch mạng, n’hao nau rŏng mêr ma bri dak… ta nau kan r’gâl mhe, ndâk njêng n’hanh mât chiă Bri dak. Rbŭn nchră nau kan lĕ lah nê nê n’hanh mĭn ntĭm di trong leo kan, nau mĭn pah kan bơh Ðảng, Kô ruanh Hồ Chí Minh lah trŭnh dăp pơk bư trong leo hăn tâm lơh, pơk trong Trường Sơn – trong Hồ Chí Minh… Tâm nĕ, ta tâ Rbŭn nchră nau kan aơ, ăp bu nuyh kan lĕ ndâk tâ Rbŭn Nhu nhang kah gĭt ăp ka han săn săk ta Ntŏk têl tâm lơh kal e gưl Bri dak bon Tơm Soai (thôn Ðồng Tiến, xă Dak Nia, bon jê Gia Nghĩa); khâl, ân 5 mlâm ndơ ma r’năk gĕh n’hâm suăl ma bri dak ta bon têh Gia Nghĩa n’hanh pơk nau k’dŏ mprơ “Trường Sơn Ðông kuăl Trường Sơn Tây-Ntŏk tâm dăch Trường Sơn”.

​​​​

Ăp wa ntĭm gai N’gâng ka han Mât chiă bri dak n’hanh N’gor ủy Dak Nong ndjôt bôk ntơm nchră nau kan ta tâ Rbŭn

​​​​​

Su nhang kah gĭt ăp ka han săn săk ta Ntŏk têl tâm lơh kal e gưl Bri dak bon Tơm Soai

​​​​

Thượng tướng Lê Chiêm, UVTW Đảng, Groi Kô ruanh Mât chia      Bri dak  ôp khâl, ân ndơ ma r’năk u H’Giang, ntŏk gŭ rêh 1, phường Nghĩa Trung (Gia Nghĩa)

​​​​​

Nau kan tâm mâp măt ma bu nuyh tă tâm lơh kal e ta măng k’dŏ mprơ “Trường Sơn Ðông kuăl Trường Sơn Tây-Ntŏk tâm dăch Trường Sơn”

Hồ Mai

2,461
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.