Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hôis siz thangv “Ntâus grê hâux lưv uô trơưs chinhr sach zor zux haz đox tos tsuô tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz”

16/05/2019 13:55 G5T+7

Hôis siz thangv zos Bôs Zor dux - Đox tos (GD-ĐT) cênhz đrul Wiv ban Minhx cxưx tsov cưv tsuô hnuz 10/5 ntơưv thix xar Gia Nghiar, tuôx côngv muôx yangx 250 đais biêuv hlôngr ndêx muôl chor bôs, ban, nganhx Trung ương, chor viêns nghiên cưur, chor xênhr, đrôngl hur tangs nro têz qơưs.

​​​​

Chor đôngx chir thơưx chox bôs, nganhx, trôngx qơư chox kra hôis siz thangv

Hôis siz thangv ntâus grê tinhx hinhx uô trơưs chinhr sach zor zux haz đox tos tsuô tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs, tox trôngz. Txix ntơư muôx nhangx xangv haz tsưr ziv chia uô muôx kangz hâu đuô tsât lươngs zor zux haz đox tos tsuô thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs, tox trôngz. Ntơưv hôis siz thangv, chor đais biêuv tox tsongs siz thangv, muôx ntâu ndâux lus, tsưr ziv muôx kangz hâu chia uô trơưs chor chinhr sach zor zux đox tos tsuô thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz đax thux lus zor zux xưs li kra has lus, bê ntơưr minhx cxưx nênhs tsơưs, hâux lưv cxuôv đik muôl ntơưr, cxangz nzir lus Viêtx tsuô shuv xinhz, pangz nhiax txas tsuô zor zux…

​​​​​

Chôngz lênhx đais biêuv tuôx côngv hôis siz thangv

H'Mai

328
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.