Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn ndâk nau kan dŏng prăk kan ta mpeh Tây Nguyên năm 2017: Jao nau kan dŏng prăk kan ta 14 ntil nau kan đah prăk gĕh dŏng kan dăch tât 4 r’me prăk đô la

16/03/2017 10:37 G3T+7

Lơ 11/3, ta bon têh Buôn Ma Thuột (Dak Lak), Gâng Nchră nau kan n’hanh Dŏng prăk kan, M’bŭch kan Ntĭm gai Tây Nguyên kan ndrel ma 5 n’gor Tây Nguyên lĕ pơk tâ Rbŭn ndâk nau kan dŏng prăk kan ta mpeh Tây Nguyên năm 2017.

Kô ranh ndjôt bôk ăp n’gor Tây Nguyên n’hanh ăp wâl prăk, ntŭk kan ân manh prăk jao sam bŭt buăn ân manh prăk gơi kan hao nau wăng sa

Ta nar rbŭn aơ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lĕ ntĭm kan ta mông bơh kơi, ăp n’gor Tây Nguyên pah kan ân uĕh gơi gĕh nau mĭn kan dŏng prăk kan tĕng nau kan hao đăp mpăn nâp knơm nau rêh bon lan n’hanh bri dak. Tâ rbŭn aơ lĕ pơk nau buăn kan đah ăp wâl prăk, ntŭk kan ân manh prăk gơi manh prăk dŏng bư mir jan ba, tăch rvăt drăp ndơ, ndâk nau kan ta 5 n’gor Tây Nguyên lah gĕh dăch tât 30.000 r’me prăk; tâm nĕ Dak Nong dơi kơl dăch tât 3.000 r’me prăk gơi dŏng tăm tơm măk ka. Kô ranh ndjôt bôk ăp n’gor lĕ jao nau dơn kan dŏng prăk kan ta 14 ntil nau kan đah prăk gĕh dŏng kan dăch tât 4 r’me  prăk đô la. Tâm nĕ, n’gor Dak Nong gĕh 2 ntŭk kan đah prăk gĕh dŏng kan tâm 390 r’me prăk gĕh: Nkra wâl măy tăch rvăt tuh vanh, tiêu, ca phê…ta xă Nâm N’Jang (Dak N’Soong) n’hanh Ntŭk mpơl tăch, nkra rdeh têh…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ndrel ma ăp bu nuyh kan ôp ngơi ta mông rlu rbŭn. Ảnh T.L

Đức Diệu

1,114
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số cầu dân sinh tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được Tổng cục đường bộ Việt Nam đầu tư kiên cố hóa, từ nay đến năm 2020.

* Lah rnoh ntung ân bu nuyh bon lan hăn tâm ntŭk vêch, ntŭk ngai, ntŭk gĕh nau rêh jêr zŏk tâm lam n’gor dơi Tổng cụ trong tâm dâng neh Việt Nam nkra tay ân uĕh, ntơm abaơ tât năm 2020.

* Zos chor qox ntơưv thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv txov nhêv tiv zix saauv thangx tsangv xênhr lo Tôngv cux cêr angr Viêtx Nam đâux tư truôx khor, txix nuôr txus shông 2020.