Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hôix nghix Trung ương 7 khoar XII

10/05/2018 14:45 G5T+7

Txix hnuz 7-12/5, Hôix nghix Ban tsât hanhx Trung ương Đangv jos tiv 7 khoa XII tưz muôx jas cơưv hur chox kra ntơưv Tôngv Bir thư Nguênr Phur Trongx.

Tôngv Bir thư Nguênr Phur Trongx thangv chai krêz hôix nghix. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Ntơưv Hôix nghôix nuôr, Trung ương zuôr tox tsongs siz thangv Đêx angr Tox tsongs cxiv tsang chor canr bôx cxuô cxênhx, tiv zi xmas cxênhx chiênr lươcx, phâmv tsât haz công bê, ndangx đrul nhiêmx vux; Đêx anr hlôngr yaz chinhr sach nhiax hli tsuô canr bôx công tsưc, viên tsưc, lưx lươngx vur trang haz nênhs los đôngx hur joanh nghiêpx; Đêx anr hlôngr yaz chinhr sach bov hiêmv xar hôix.

Iz făngz, Trung ương zuôr nôngl bor cor haz muôx ndâux lus ciêmv điêmv sưx chox kra, tơư kra ntơưv Bôx Tsinhz chei, Ban Bir thư hur shông 2017; Bor cor chor đăngs nuv zov chênhr Bôx Tsinhz chei tưz zaiv cêr txix uô kangz Hôix nghix Trung ương  6 txus Hôix nghix Trung ương 7; Bor cor hâux lưv cxênhz yuôx, sox seiz haz civ luôx hur Đangv, uô hâux lưv ntơưv Wiv ban cxênhz yuôx Trung ương haz Wiv ban Cxênhz yuôx cxuô cxênhx shông 2017...

987
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.