Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn trực tuyến lam bri dak ndâk nau pah kan Mặt trận năm 2020

13/02/2020 10:22 G2T+7

Lơ 10/2, ta Hà Nội, N’gâng kan Chăm gai Ủy ban Trung ương Mặt trận Bri dak Việt Nam lĕ ndâk nau Rbŭn trực tuyến đah Mặt trận Bri dak ăp n’gor, bon têh lam bri dak gơi ndâk nau pah kan mặt trận năm 2020.

Ăp bu nuyh kan Rbŭn ta ntŭk mpơl rup n’gor Dak Nong

Ta nar rbŭn aơ, Trung ương Mặt trận Bri dak Việt Nam lĕ ntĭm 5 ntil nau kan kh’lay: Mbơh hưn, jă đă, jă rbŭn ăp Bu nuyh bon lan, bư nâp phêt, n’hao, dŏng bư hao ân uĕh nau tâm rom gop lam ăp bu nong, ndâk njêng n’hanh mât chiă Bri dak Việt Nam bon lan chủ nghĩa; Jă đă bu nuyh bon lan tâm rlong nti kơt, gĕh nau mĭn blau tâm nau pah kan, pah lan ân lôch ăp ntil nau nchră kan bư hao nau wăng sa, mât mray nau way, hao nau rêh, mât mray đăp mpăn nau rêh tâm bon lan, nau đăp mpăn bri dak, pah kan ân bu nuyh bon lan bư tơm tâm nau kan, mpơl măt kan mât mray nau dơi kan n’hanh nau kan di, ân uĕh bơh Bu nuyh bon lan; N’hao nau kan ksiêm, pah kan njrăng, n’gang nau sa prăk bri dak, bư roh prăk rêl bri dak, ndâk njêng Ðảng, Bri dak ân kloh uĕh, nâp phêt; N’hao nau tâm rom gop ma quốc tế, pơk huy nau nchră kan ma Bu nuyh bon lan n’hanh nau pah kan đah bu nuyh Việt Nam rêh bơh tăch bri dak; N’hao nau kan ndâk nâp phêt n’gâng kan, r’gâl mhe nau kan, nau mĭn kan, n’hao uĕh nau pah kan Mặt trận Bri dak Việt Nam, gơi tâm di ma ăp ntil nau kan dơi bri dak jao tâm năm abaơ.

Hoàng Hoài

315
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.