Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hôis nghis tangs nro Wiv ban nav đê xMê Công Viêtn Nam jas tiv II-2019

05/12/2019 10:29 G12T+7

Hnuz 3/12, ntơưv thix xar Gia Nghiar (Đăk Nông), Wiv ban nav đêx Mê Công Viêtx Nam tsov cưv Hôis nghis tangs nro jas tiv II-2019.

Hôis nghis zos jas chia bangx tsưr ziv por vêv hâur đêx ntơưv thangx tsangv nav đêx Mê Công

Shông 2019, Wiv ban nav đêx Mê Công Viêtx Nam tưz uô tar siz thangv cxiv tsang Hiêps đinhs lus Cui chêr sir zôngv đêx lơưr buôs đriv Viêtx Nam – Campuchia trơưs Biên banv ntơưv Jas cơưv Siz shơư Viêtx Nam-Campuchia. Wiv ban kra cxiv tsang mangx lươir cuang trăc khir tươngs thuiv văn haz taix nguên đêx sâuv tangs nro thangx tsangv; uô muôx trung tâm jưr liêus haz cơ chêr siz pangz xur mông, cxiv tsang năng lưx jưx bor, nghiên cưur, cangr juiv jo sâu vcơ sơv hês thôngr cuang trăc nhis hnuôr, tangs nro ntơưv Wiv ban hôis nav đêx Mê Công kangz ntux lo cxiz chênhr.

Đăk Nông muôx iz phênhv angr thuôx thangx tsangv nav đêx Srêpôk, zos iz chik hâur đêx ntơưv thangx tsangv nav đêx Mê Công. Zos thanhx viên ntơưv wiv ban, xênhr Đăk Nông cam cêt zuôr cxangz nzir muôx ntâu pangz mangx, môngl côngv ntâu đuô, tuz đuô tsuô chor hoax đôngs tsongs ntơưv wiv ban. Hur ntơư, Đăk Nông zov chênhr por vêv hâur đêx thangx tsangv nav đêx Srêpôk.

Phan Tân

467
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.