Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn lĕ r’ngôch Ủy ban dak Mê Công Việt Nam tâl II-2019

05/12/2019 10:29 G12T+7

Lơ 3/2, ta bon têh Gia Nghĩa (Dak Nong), Ủy ban dak Mê Công Việt Nam lĕ ndâk tâ Rbŭn lĕ r’ngôch tâl II-2019.

Rbŭn aơ jêng tâ gơi tâm nchră nau kan mât mray dak Mê Công

Năm 2019, Ủy ban dak Mê Công Việt Nam pĕ lôch tâm nchră nau pah kan ndâk njêng Hiệp định Ntil nau kan dŏng dak bar đah mpeh n’har bri Việt Nam – Drôn tĕng Sam bŭt nchih tâ Rbŭn Ủy ban Pah kan ndrel Việt Nam – Drôn. Ủy ban ndâk njêng nau kan ksiêm uănh dak n’hanh mpô mpa rêh tâm dak ta n’hor dak aơ; ndâk bư wâl prăp nau kan n’hanh mbơh hưn nau kan, ndâk njêng nau blau gĭt mbơh hưn, mĭn joi, mât mray lah gĕh nô nau mô uĕh ksiêm dak abaơ, ndrel ma Ủy hội dak Mê Công quốc tế dơi dơi n’hao kan.

Dak Nong gĕh iê neh ta mpeh dak Sêrêpôk, lah du mpeh jê bơh đông leo hŏch ta dak Mê Công. Lah du n’gor tâm ủy ban, n’gor Dak Nong buăn kơl lĕ n’hâm suan pah kan, tĕng bư ăp nau kan, ân uĕh ta nau pah kan ủy ban. Tâm nĕ, Dak Nong uănh kh’lay nau pah kan mât mray dak Sêrêpôk.

Phan Tân

468
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.