Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 24 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020

13/04/2017 14:15 G4T+7

Ngày 11/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) giai đoạn 2012-2020.

Quang cảnh hội nghị

Sau 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 24, cấp ủy các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để công tác BHXH, BHYT đạt hiệu quả, góp phần đem lại quyền lợi thiết thực cho người dân. Các chính sách, chế độ BHXH, BHYT được triển khai đầy đủ, kịp thời. Việc mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm sau tăng hơn năm trước, vượt chỉ tiêu giao cho cả giai đoạn.

Hoàng Hoài

1,663
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lượng người tham gia BHYT toàn tỉnh tính đến ngày 31/12/2016, đạt 81%, vượt 2,5% so với chỉ tiêu theo Nghị quyết 1167 của Thủ tướng Chính phủ.

* Lah rnoh bu nuyh rvăt Sam bŭt n’kar săk y tế tâm lam n’gor kơp ntơm lơ 31/12/2016, gĕh kan 81%, lơ 2,5% đah nau nchră đă kan Nau jrŭ 1167 bơh Thủ tướng Chính phủ.

* Zos chor nênhs tuôx côngv BHYT tangs nro xênhr xangv txus hnuz 31/12/2016, lo 81%, yangx 2,5% so li chiv tiêu trơưs Nghis cuêt 1167 ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv.