Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 24 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020

13/04/2017 14:15 G4T+7

Ngày 11/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) giai đoạn 2012-2020.

Quang cảnh hội nghị

Sau 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 24, cấp ủy các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để công tác BHXH, BHYT đạt hiệu quả, góp phần đem lại quyền lợi thiết thực cho người dân. Các chính sách, chế độ BHXH, BHYT được triển khai đầy đủ, kịp thời. Việc mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm sau tăng hơn năm trước, vượt chỉ tiêu giao cho cả giai đoạn.

Hoàng Hoài

1,769
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số căn nhà được xây dựng cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tính từ năm 2012 đến nay.

* Lah rnoh wâl dơi ndâk nkra ân ma ăp r’năk gĕh nhâm soan ma bri dak tâm lam n’gor tă bơh Prăk “Ntrok kah gĭt nhâm soan” kơp ntơm năm 2012 tât abaơ.

* Zos chor tsêr lo uô tsuô chor chuôz zis chinhr sach sâuv thangx tsangv xênhr ntơưv Pênhr “Thêv tsax pâux njil” xangv txix shông 2012 txus nuôr.