Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn nti, ntĭm lah, ndâk nau pah kan ăp ntil Nau jrŭ Trung ương 7 (gưl XII)

05/07/2018 14:13 G7T+7

Lơ 29/6, ta Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Ðảng lĕ ndâk tâ Rbŭn kan bộ lam bri dak nti, ntĭm lah, ndâk nau pah kan ăp ntil Nau jrŭ Trung ương (gưl XII) bơh Ðảng tĕng nau kan mpơl rup trực tuyến lam bri dak.

Phung kan kán bộ bư tơn tâm n’gor Dak Nong hăn rbŭn ta nar kan aơ

Rbŭn lĕ ntĭm lah ăp ntil nau jrŭ Rbŭn Trung ương 7 (gưl XII): Nau jrŭ mrii 26-NQ/TW tâm nau kan ndâk njêng phung kan bộ ăp gưl, tâm nĕ phung kan bộ kan têh gĕh âk nau blau, gĕh nau uĕh nuih n’hâm n’hanh gĕh k’hưm tâm nau pah kan; Nau jrŭ mrii 27-NQ/TW tâm nau kan dơm nkra tay prăk khay ân ma kan bộ, kông chức, viên chức, phung kan bư ka han, kông an n’hanh bu nuyh pah kan tâm doanh nghiệp; Nau jrŭ mrii 28-NQ/TW tâm nau kan nkra plăch rgâl sam bŭt n’kar săk bon lan.

 

Phan Tân

1,192
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.