Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hôix nghix canr bôx chuv tsôt tangs nro xênhr

11/01/2018 09:54 G1T+7

Hnuz 9/1, Xênhr wiv tsov cưv Hôix nghix canr bôx chuv tsôt chia xâuk kangz uô trơưs Nghix cuêt Trung ương 3 (khoar VIII) lus chiênr lươx canr bôx ntu cxiz chênhr công nghiêpx hoar, hiênx đaix hoar têz qơưs; Cuanr triêtx Cui đinhx 102, hnuz 15/11/2017 ntơưv BCH Trung ương Đangv lus xưv lir civ luôx đangv viên zuôv cêr chei…

Đôngx chir Lê Diênr, Wiv viên Trung ương Đangv, Bir thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx HĐPX xênhr chox kra, kra chei ntơưv hôix nghix

Nhis nuôr, tangs nro canr bôx, công tsưc, viên tsưc zos 18.543 lênhx; hur ntơư canr bôx minhx cxưx nếnh tsơưs zos 1.564 lênhx. Nax shông, tiv lêx canr bôx, công tsưc uô tar xuât săc đăngs nuv tsinhr lo txix 30 - 34%, uô tar jông đăngs nuv lo 60 - 65%, uô tar đăngs nuv txir hur kangz 5%; tsi tar đăngs nuv txir 0,2 - 0,5%. Nôngz nhôngl txus nuôr, Ban Thươngx vux Xênhr wiv cxangz nzir tơư kra cxuô trôngx qơư, đơn vix cxênhz seiz, ciênx toanx tsov cưv bôx mair, đamv bov uô trơưs mux tiêu tinh gianv biên chêr; cxiv tsang đôix ngur canr bôx, công tsưc, viên tsưc tsưc danh nghêx nghiêpx, kror qơư nuv uô haz trinhx đôx kra cơưv huv tsưc năng, đăngs nuv trơưs cui đinhx.

Tangs nro shênhv hôix nghix

Phan Tân

1,701
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.