Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh

11/01/2018 09:54 G1T+7

Ngày 9/1, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Quán triệt Quy định 102, ngày 15/11/2017 của BCH Trung ương Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm...

Đồng chí Lê Diễn,  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì, phát biểu tại hội nghị

Hiện nay, tổng số cán bộ, công chức, viên chức là 18.543 người; trong đó cán bộ dân tộc thiểu số là 1.564 người. Hàng năm, tỷ lệ cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn đạt từ 30 - 34%, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 60 - 65%, hoàn thành nhiệm vụ chiếm dưới 5%; chưa hoàn thành nhiệm vụ chiếm 0,2 - 0,5%. Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế; xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và trình độ đào tạo phù hợp chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Quang cảnh hội nghị

Phan Tân

1,702
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.