Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn nchră nau kan M’bŭch Chăm gai Ðảng bộ n’gor Dak Nong tâl 8 (gưl kan XI)

13/07/2017 10:24 G7T+7

Tâm 2 nar lơ 10 n’hanh lơ 11/7, M’bŭch Chăm gai Ðảng bộ n’gor Dak Nong gưl kan XI, năm kan 2015 – 2020 le ndâk tâ Rbŭnn nchră nau kan tâl 8 (pơk têh) gơi uănh trèng nô nau gĕh pah kan tâm 6 khay bôk năm, trong leo kan tâm 6 khay lôch năm 2017; nchră n’hanh ndơp pah kan ăp ntil nau kan kh’lay tâm n’gor.

Ăp bu nuyh hăn rbŭn ta nar kan

Rbŭn nchră nau kan lĕ iăt Nau mbơh nô nau gĕh kan tâm 6 khay bôk năm, trong leo kan tâm 6 khay lôch năm 2017; Nau kan ksiêm, uănh trèng 6 khay bôk năm, trong leo kan 6 khay lôch năm 2017; Nau mĭn nchră kan mbơh hưn 6 khay tĕng kơt Na jrŭ mrô 07, lơ 17/11/2011 bơh N’gor ủy (gưl X) n’hanh n’hao bon têh Dak Nong năm 2011 – 2020 n’hanh nau uănh kan tât năm 2030; Nau mĭn nchră kan mbơh hưn lĕ jêh kan du năm tĕng Nau jrŭ mrô 03, lơ 5/5/2016 bơh n’gor ủy tâm nau kan ndâk njêng bon lan mhe năm 2016 – 2020. Tâ rbŭn aơ lĕ buăn Nau n’hêl 85, lơ 23/5/2017 bơh Bộ Chính trị tâm nau kan ksiêm, uănh trĕng nau kan mbơh hưn ndu ndơ gĕh tâm r’năk bơh kán bộ tâm Bộ Chính Trị, Ban Bí thư mât uănh; Nau n’hêl 86, lơ 1/6/2017 bơh Bộ Chính trị ksiêm tâm Ðảng. Ta nar rbŭn nchră nau kan, ăp bu nuyh kan lĕ tâm nchră ăp ntil nau hôme văk khan, nau pah kan mô hŏ uĕh tâm nau kan n’hao nau wăng sa – nau rêh bon lan; nchră ntĭm nau tih nuih nhâm, nau pah kan mô uĕh bơh ăp ntŭk kan, phung kan, bu nuyh kan, bư m’hĭk roh âk prăk rêl bri dak… tâm lam n’gor.

Phan Tân

1,299
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.