Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn nchră nau kan M’bŭch Chăm gai Ðảng bộ n’gor Dak Nong tâl 8 (gưl kan XI)

13/07/2017 10:24 G7T+7

Tâm 2 nar lơ 10 n’hanh lơ 11/7, M’bŭch Chăm gai Ðảng bộ n’gor Dak Nong gưl kan XI, năm kan 2015 – 2020 le ndâk tâ Rbŭnn nchră nau kan tâl 8 (pơk têh) gơi uănh trèng nô nau gĕh pah kan tâm 6 khay bôk năm, trong leo kan tâm 6 khay lôch năm 2017; nchră n’hanh ndơp pah kan ăp ntil nau kan kh’lay tâm n’gor.

Ăp bu nuyh hăn rbŭn ta nar kan

Rbŭn nchră nau kan lĕ iăt Nau mbơh nô nau gĕh kan tâm 6 khay bôk năm, trong leo kan tâm 6 khay lôch năm 2017; Nau kan ksiêm, uănh trèng 6 khay bôk năm, trong leo kan 6 khay lôch năm 2017; Nau mĭn nchră kan mbơh hưn 6 khay tĕng kơt Na jrŭ mrô 07, lơ 17/11/2011 bơh N’gor ủy (gưl X) n’hanh n’hao bon têh Dak Nong năm 2011 – 2020 n’hanh nau uănh kan tât năm 2030; Nau mĭn nchră kan mbơh hưn lĕ jêh kan du năm tĕng Nau jrŭ mrô 03, lơ 5/5/2016 bơh n’gor ủy tâm nau kan ndâk njêng bon lan mhe năm 2016 – 2020. Tâ rbŭn aơ lĕ buăn Nau n’hêl 85, lơ 23/5/2017 bơh Bộ Chính trị tâm nau kan ksiêm, uănh trĕng nau kan mbơh hưn ndu ndơ gĕh tâm r’năk bơh kán bộ tâm Bộ Chính Trị, Ban Bí thư mât uănh; Nau n’hêl 86, lơ 1/6/2017 bơh Bộ Chính trị ksiêm tâm Ðảng. Ta nar rbŭn nchră nau kan, ăp bu nuyh kan lĕ tâm nchră ăp ntil nau hôme văk khan, nau pah kan mô hŏ uĕh tâm nau kan n’hao nau wăng sa – nau rêh bon lan; nchră ntĭm nau tih nuih nhâm, nau pah kan mô uĕh bơh ăp ntŭk kan, phung kan, bu nuyh kan, bư m’hĭk roh âk prăk rêl bri dak… tâm lam n’gor.

Phan Tân

1,096
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số căn nhà được xây dựng cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tính từ năm 2012 đến nay.

* Lah rnoh wâl dơi ndâk nkra ân ma ăp r’năk gĕh nhâm soan ma bri dak tâm lam n’gor tă bơh Prăk “Ntrok kah gĭt nhâm soan” kơp ntơm năm 2012 tât abaơ.

* Zos chor tsêr lo uô tsuô chor chuôz zis chinhr sach sâuv thangx tsangv xênhr ntơưv Pênhr “Thêv tsax pâux njil” xangv txix shông 2012 txus nuôr.