Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8 (khóa XI)

13/07/2017 10:24 G7T+7

Trong 2 ngày 10 và 11/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 8 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2017; bàn và quyết định một số vấn đề quan trọng của tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị 

Hội nghị đã nghe Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2017; Công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2017; Dự thảo báo cáo sơ kết 6 năm thực hiện Nghị quyết 07, ngày 17/11/2011 của Tỉnh ủy (khóa X) về phát triển đô thị tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Dự thảo báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 03, ngày 5/5/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Hội nghị cũng quán triệt Quy định 85, ngày 23/5/2017 của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quy định 86, ngày 1/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích làm rõ những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; phân tích làm rõ tinh thần, trách nhiệm của tổ chức, đơn vị, cá nhân trong các vấn đề tiêu cực, gây hậu quả nghiêm trọng… trên địa bàn tỉnh.

Phan Tân

1,098
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số căn nhà được xây dựng cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tính từ năm 2012 đến nay.

* Lah rnoh wâl dơi ndâk nkra ân ma ăp r’năk gĕh nhâm soan ma bri dak tâm lam n’gor tă bơh Prăk “Ntrok kah gĭt nhâm soan” kơp ntơm năm 2012 tât abaơ.

* Zos chor tsêr lo uô tsuô chor chuôz zis chinhr sach sâuv thangx tsangv xênhr ntơưv Pênhr “Thêv tsax pâux njil” xangv txix shông 2012 txus nuôr.