Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8 (khóa XI)

13/07/2017 10:24 G7T+7

Trong 2 ngày 10 và 11/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 8 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2017; bàn và quyết định một số vấn đề quan trọng của tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị 

Hội nghị đã nghe Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2017; Công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2017; Dự thảo báo cáo sơ kết 6 năm thực hiện Nghị quyết 07, ngày 17/11/2011 của Tỉnh ủy (khóa X) về phát triển đô thị tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Dự thảo báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 03, ngày 5/5/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Hội nghị cũng quán triệt Quy định 85, ngày 23/5/2017 của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quy định 86, ngày 1/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích làm rõ những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; phân tích làm rõ tinh thần, trách nhiệm của tổ chức, đơn vị, cá nhân trong các vấn đề tiêu cực, gây hậu quả nghiêm trọng… trên địa bàn tỉnh.

Phan Tân

1,298
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.