Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn N’gâng kan Chăm gai Ðảng bộ n’gor Dak Nong tâ 20

09/07/2020 19:45 G7T+7

Lơ 6/7, N’gâng kan Chăm gai Ðảng bộ n’gor Dak Nong gưl XI, năm kan 2015 – 2020 lĕ ndâk nau Rbŭn tâ 20 gơi nchŭn ăp ntil nau gĕh pah kan tâm 6 khay bôk năm, nchră trong leo pah kan tâm 6 khay lôch năm 2020.

Tĕng nchŭn lah nau kan, gĕh âk nau mô gĕh yor gĕh nau ji tưp Covid-19 khă nĕ đah nau nsrôih ndjôt bôk, ntĭm gai nau kan tâm n’gor sâm kơl bư trŭnh r’noh roh yor nau ji tưp bư. Nô nau hao GDP 6 klăp mĭn lah gĕh 6,09%. Nau kan kơl nau rêh bon lan dơi trĕng kơl, tâm nĕ kơl ăp bu nuyh roh nau pah kan yor nau ji tưp Covid-19.

Nau kan ndâk njêng Ðảng, ndâk njêng nau kan chính trị dơi uănh kh’lay tay; tâm nĕ nchŭn n’hâm suan pah kan nê nê Nnau n’hêl Trung ương 4 (gưl XII) ta nau kan ndâk njêng, r’gâl ân uĕh nau kan Ðảng tâm r’nglăp đah Nau ntĭm mrô 05 bơh Bộ Chính trị. Lam n’gor nsrôih ntĭm gai, ntĭm nau pah kan rơm rbŭn têh đảng gơi ndơp tât Rbŭn têh bu nuyh kan têh lam bri dak tâ XIII bơh Ðảng.

6 khay lôch năm 2020, n’gor mra nchŭn n’hâm suan ndjôt bôk, ntĭm gai ndâk ăp ntil nau nchră bư hao nau wăng sa – nau rêh bon lan, nau nchră nsu bư hao nau rêh n’hanh nau mĭn sŏk prăk, dŏng prăk Bri dak năm 2020, tĕng nuih n’hâm kan mô bư trŭnh ăp ntil nau nchră kan ntơm bôk năm. Ăp n’gâng kan ủy, ntŭk kan ma bri dak nsrôih, lĕ n’hâm suan bư tĕng nau kan n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19, nau ji bạch hầu. N’hanh ma ndâk kan uĕh tay ăp ntil nau njrŭ, nau ntĭm, nau kan, nau nchră kan bơh Trung ương, tâm n’gor, lam n’gor nchŭn n’hâm suan ndâk pah kan lôch jêh rbŭn têh đảng bộ ăp n’qual, Rbŭn têh Ðảng bộ n’gor tâ XII.

Wa Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư N’gor ủy, Kô ranh HÐBL n’gor, mĭn kan gơi lam n’gor nsrôih kan ân uĕh ngăn ngên ăp ntil nau trŭnh kan, nau nchră kan tâm năm 2020

Wa Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư N’gor ủy, Kô ranh HÐBL n’gor đă, pah kan ân di uĕh nau kan ndâk tay bư hao nau wăng sa, n’jrăng, n’gang ăp ntil nau ji tưp n’hanh ndâk nau kan rbŭn têh đảng ăp n’qual

Rup mpơl nau Rbŭn tâ 20

Phan Tân

762
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.